ClangCodeCoverageCollector

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector , który pobiera pomiary pokrycia Clang z urządzenia i rejestruje je jako artefakty testowe.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ClangCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

Konstruktory publiczne

ClangCodeCoverageCollector

public ClangCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

ekstraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Rzuty
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

ustawRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

Parametry
runUtil IRunUtil