TearDownPassThroughPreparer

public class TearDownPassThroughPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TearDownPassThroughPreparer


Umożliwia uruchamianie TearDown na programach przygotowujących, które są zawarte w konfiguracji jako obiekt.

Gdy element przygotowujący jest zawarty jako obiekt w konfiguracji, a nie jako ITargetPreparer , jego łzawienie nie zostanie wywołane. Odwołanie się do niego z tego narzędzia przygotowującego zapewni, że zostanie wywołany jego łzawienie.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TearDownPassThroughPreparer ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

TearDownPassThroughPreparer

public TearDownPassThroughPreparer ()

Metody publiczne

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException