Przygotowacz TearDownPassThrough

public class TearDownPassThroughPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TearDownPassThroughPreparer


Umożliwia uruchamianie programu TereDown na narzędziach przygotowujących, które są zawarte w konfiguracji jako obiekt.

Gdy moduł przygotowujący jest uwzględniony jako obiekt w konfiguracji, a nie ITargetPreparer , jego funkcja łezDown nie zostanie wywołana. Odwołanie się do niego z tego modułu przygotowującego sprawi, że zostanie wywołana metoda łzawienia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TearDownPassThroughPreparer ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowacz TearDownPassThrough

public TearDownPassThroughPreparer ()

Metody publiczne

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException