برای ارائه تجربه‌ای منسجم به کاربران Android خود هنگام استفاده از دستگاه شما در کنار سایر دستگاه‌های Android در اکوسیستم، این استانداردهای تعیین‌شده را در اجرای Android خود اعمال کنید.
برای برآوردن الزامات سازگاری برای مشخصات اصلی Android، به سند تعریف سازگاری Android مراجعه کنید.
مجموعه تست سازگاری مجموعه‌ای از تست‌های رایگان است که می‌توانید از آنها برای آشکار کردن مشکلات سازگاری در مراحل اولیه توسعه خود استفاده کنید.

آموزش ساخت اندروید

اصول توسعه اندروید را که در Architecture ذکر شده است مرور کنید.
بهترین شیوه های امنیتی را برای ایمن نگه داشتن کاربران و دستگاه های خود دنبال کنید.
برای ایجاد یک رابط تنظیمات قابل استفاده و سازگار، دستورالعمل های تنظیمات را دنبال کنید.