IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


ממשק פשוט לייצוג אובייקט שמקבל IConfiguration .

בדיקות או אובייקטי תצורה אחרים צריכים ליישם ממשק זה אם הם צריכים גישה ל- IConfiguration שהם כלולים בה.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

שיטות ציבוריות

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

פרמטרים
configuration IConfiguration