בקר BaseModuleController

public abstract class BaseModuleController
extends Object implements IModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController


יישום בסיסי של IModuleController כי יש צורך לבצע בדיקה אם מודול צריך לרוץ או לא.

סיכום

בוני ציבור

BaseModuleController ()

שיטות ציבוריות

final IAbi getModuleAbi ()

שיטת עוזר להשיג את המודול abi.

final String getModuleName ()

שיטת עוזר לקבל את שם המודול.

final boolean shouldCaptureBugreport ()

מחזירה אם המודול לא רוצה לתעד את דו"ח הבאגים על כשל בבדיקה.

final boolean shouldCaptureLogcat ()

מחזירה אם המודול לא רוצה ללכוד את הלוגאט על כישלון הבדיקה.

final boolean shouldCaptureScreenshot ()

מחזירה אם המודול לא רוצה לצלם את צילום המסך על כישלון הבדיקה.

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

שיטה להחליט אם המודול צריך לפעול או לא.

final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

שיטה לקביעת אם מודול צריך לפעול או לא.

בוני ציבור

בקר BaseModuleController

public BaseModuleController ()

שיטות ציבוריות

getModuleAbi

public final IAbi getModuleAbi ()

שיטת עוזר להשיג את המודול abi.

החזרות
IAbi

getModuleName

public final String getModuleName ()

שיטת עוזר לקבל את שם המודול.

החזרות
String

shouldCaptureBugreport

public final boolean shouldCaptureBugreport ()

מחזירה אם המודול לא רוצה לתעד את דו"ח הבאגים על כשל בבדיקה.

החזרות
boolean

shouldCaptureLogcat

public final boolean shouldCaptureLogcat ()

מחזירה אם המודול לא רוצה ללכוד את הלוגאט על כישלון הבדיקה.

החזרות
boolean

shouldCaptureScreenshot

public final boolean shouldCaptureScreenshot ()

מחזירה אם המודול לא רוצה לצלם את צילום המסך על כישלון הבדיקה.

החזרות
boolean

shouldRun

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

שיטה להחליט אם המודול צריך לפעול או לא.

פרמטרים
context IInvocationContext : את IInvocationContext של המודול

החזרות
IModuleController.RunStrategy נכון אם המודול אמור לפעול, שקר אחרת.

shouldRunModule

public final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

שיטה לקביעת אם מודול צריך לפעול או לא.

פרמטרים
context IInvocationContext : את IInvocationContext של המודול.

החזרות
IModuleController.RunStrategy נכון אם המודול אמור לפעול, שקר אחרת.