Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

IAbi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


Test edilen ABI'yi temsil eden arayüz.

özet

Genel yöntemler

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto temsilini döndürür.

Genel yöntemler

getBitness

public abstract String getBitness ()

İadeler
String ABI'nın bitliği (örn. 32, 64).

getName

public abstract String getName ()

İadeler
String ABI'nın adı.

toProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto temsilini döndürür.

İadeler
ConfigurationDescription.Abi