PushFilePreparer

public class PushFilePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver , IInvocationContextReceiver , IDiscoverDependencies

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PushFilePreparer


Herhangi bir sayıda dosyayı herhangi bir ana bilgisayar yolundan herhangi bir aygıt yoluna göndermeye çalışan bir ITargetPreparer .

Yeni bir yapı flashlandıktan *sonra* ve DeviceSetup çalıştırıldıktan *sonra* gerçekleştirilmelidir (etkinse)

Özet

Kamu inşaatçıları

PushFilePreparer ()

Genel yöntemler

IAbi getAbi ()

final getPushSpecs ( ITestDevice device)

Aktarılacak dosyaların listesini oluşturun.

boolean isCleanUpEnabled ()
reportDependencies ()
File resolveRelativeFilePath ( IBuildInfo buildInfo, String fileName)

Göreli dosya yolunu IBuildInfo ve test senaryoları dizinleri aracılığıyla çözümleyin.

void setAbi ( IAbi abi)

void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

void setUp ( TestInformation testInfo)

boolean shouldAbortOnFailure ()

İtme hatası durumunda iptal edilip edilmeyeceği.

boolean shouldRemountSystem ()
boolean shouldRemountVendor ()
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Kamu inşaatçıları

PushFilePreparer

public PushFilePreparer ()

Genel yöntemler

getAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

getPushSpecs

public final getPushSpecs (ITestDevice device)

Aktarılacak dosyaların listesini oluşturun.

Parametreler
device ITestDevice

İadeler

Atar
TargetSetupError

isCleanUpEnabled

public boolean isCleanUpEnabled ()

İadeler
boolean

raporBağımlılıklar

public reportDependencies ()

İadeler

çözümGöreceliDosyaYolu

public File resolveRelativeFilePath (IBuildInfo buildInfo, 
        String fileName)

Göreli dosya yolunu IBuildInfo ve test senaryoları dizinleri aracılığıyla çözümleyin.

Parametreler
buildInfo IBuildInfo : yapı yapı bilgisi

fileName String : çözülecek göreceli dosya yolu

İadeler
File derleme bilgisi veya test senaryoları dizinlerindeki dosya

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametreler
abi IAbi

setInvokasyonContext

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Parametreler
invocationContext IInvocationContext

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Başarısızlık Durumunda Durdurulmalı

public boolean shouldAbortOnFailure ()

İtme hatası durumunda iptal edilip edilmeyeceği.

İadeler
boolean

Sistemi Yeniden Monte Etmeli

public boolean shouldRemountSystem ()

İadeler
boolean

Satıcıyı Yeniden Monte Etmeli

public boolean shouldRemountVendor ()

İadeler
boolean

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

Parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException