Hedef Kurulum Hatası

public class TargetSetupError
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError


Hedef teste hazırlanırken önemli bir hata oluştu.

Özet

Kamu inşaatçıları

TargetSetupError (String reason)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı. bunun yerine TargetSetupError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor) kullanın.

TargetSetupError (String reason, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı. bunun yerine TargetSetupError(String, Throwable, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause, DeviceDescriptor descriptor)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause, DeviceDescriptor descriptor, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause, DeviceDescriptor descriptor, boolean deviceSide)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause, DeviceDescriptor descriptor, boolean deviceSide, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Genel yöntemler

String getDeviceSerial ()

TargetSetupError'dan etkilenen cihazın seri numarasını döndürün.

Kamu inşaatçıları

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı.
bunun yerine TargetSetupError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor) kullanın.

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : hatanın nedenini açıklayan bir hata mesajı

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : hatanın nedenini açıklayan bir hata mesajı

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : hatanın nedenini açıklayan bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajıyla yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : hatanın nedenini açıklayan bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı.
bunun yerine TargetSetupError(String, Throwable, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : TargetSetupError'ın asıl nedenini yakalayan bir Throwable

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : TargetSetupError'ın asıl nedenini yakalayan bir Throwable

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : TargetSetupError'ın asıl nedenini yakalayan bir Throwable

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı boş olabilir.

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : TargetSetupError'ın asıl nedenini yakalayan bir Throwable

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı boş olabilir.

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        boolean deviceSide)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : TargetSetupError'ın asıl nedenini yakalayan bir Throwable

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı boş olabilir.

deviceSide boolean : İstisnanın cihaz tarafındaki bir hata nedeniyle oluşturulup oluşturulmayacağı.

Hedef Kurulum Hatası

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        boolean deviceSide, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden içeren yeni bir (@link TargetSetupError} oluşturur.

Parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : TargetSetupError'ın asıl nedenini yakalayan bir Throwable

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı boş olabilir.

deviceSide boolean : İstisnanın cihaz tarafındaki bir hata nedeniyle oluşturulup oluşturulmayacağı.

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Genel yöntemler

getDeviceSerial

public String getDeviceSerial ()

TargetSetupError'dan etkilenen cihazın seri numarasını döndürün. Boş olabilir.

İadeler
String