DeviceOwnerTargetPreparer

public class DeviceOwnerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceOwnerTargetPreparer


برنامج ITargetPreparer الذي يقوم بإعداد مكون مالك الجهاز.

تتم إزالة مالكي الجهاز والملف الشخصي الحاليين والمستخدمين الثانويين قبل تعيين مالك الجهاز الجديد.

في teardown ، تمت إزالة مالك الجهاز.

ملخص

المنشئون العامة

DeviceOwnerTargetPreparer ()

الأساليب العامة

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration رمز الرمز قيد الاستخدام.

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

المنشئون العامة

DeviceOwnerTargetPreparer

public DeviceOwnerTargetPreparer ()

الأساليب العامة

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

يقوم IConfiguration الرمز المستخدم في التكوين.

المعلمات
configuration IConfiguration

اقامة

public void setUp (TestInformation testInfo)

المعلمات
testInfo TestInformation

رميات
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

تمزيق

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

المعلمات
testInfo TestInformation

e Throwable

رميات
DeviceNotAvailableException