הצג מפהPullerMetricCollector

public class ShowmapPullerMetricCollector
extends FilePullerDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.FilePullerDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ShowmapPullerMetricCollector


יישום בסיס של FilePullerDeviceMetricCollector המאפשר משיכת קבצי ה-showmap מהמכשיר ואיסוף המדדים ממנו.

סיכום

בנאים ציבוריים

ShowmapPullerMetricCollector ()

שיטות ציבוריות

void processMetricDirectory (String key, File metricDirectory, DeviceMetricData runData)

יישום השיטה אמור לאפשר רישום של הספרייה, לנתח אותה כדי להכניס מדדים ל- DeviceMetricData .

void processMetricFile (String key, File metricFile, DeviceMetricData data)

עבד את קובץ הפלט של Showmap עבור המדדים הנוספים והוסף אותו למדדים הסופיים.

בנאים ציבוריים

הצג מפהPullerMetricCollector

public ShowmapPullerMetricCollector ()

שיטות ציבוריות

processMetricDirectory

public void processMetricDirectory (String key, 
        File metricDirectory, 
        DeviceMetricData runData)

יישום השיטה אמור לאפשר רישום של הספרייה, לנתח אותה כדי להכניס מדדים ל- DeviceMetricData .

פרמטרים
key String : מפתח האפשרות המשויך לספרייה שנמשכה.

metricDirectory File : ה- ERROR(/File) שנשלף מהמכשיר התואם למקש האפשרות.

runData DeviceMetricData : ה- DeviceMetricData שבו ניתן לאחסן מדדים.

processMetricFile

public void processMetricFile (String key, 
        File metricFile, 
        DeviceMetricData data)

עבד את קובץ הפלט של Showmap עבור המדדים הנוספים והוסף אותו למדדים הסופיים.

פרמטרים
key String : מפתח האפשרות המשויך לקובץ שנשלף מהמכשיר.

metricFile File : ה- ERROR(/File) שנשלף מהמכשיר התואם למקש האפשרות.

data DeviceMetricData : היכן יאוחסנו מדדים.