SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo


مساعد للمعلومات testEnded.

ملخص

مجالات

public Long mEndTime

public mRunMetrics

المقاولين العامة

TestEndedEventInfo (String className, String testName, runMetrics) TestEndedEventInfo (String className, String testName, runMetrics)
TestEndedEventInfo (String className, String testName, Long endTime, runMetrics) TestEndedEventInfo (String className, String testName, Long endTime, runMetrics)

قم بإنشاء كائن حدث لتمثيل رد الاتصال testEnded.

TestEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

قم بإنشاء وتعبئة وكائن الحدث لـ testEnded من JSON.

الأساليب المحمية

JSONObject getNewJson ()

مجالات

mEndTime

public Long mEndTime

mRunMetrics

public mRunMetrics

المقاولين العامة

TestEndedEventInfo

public TestEndedEventInfo (String className, 
        String testName, 
         runMetrics)

حدود
className String

testName String

runMetrics

TestEndedEventInfo

public TestEndedEventInfo (String className, 
        String testName, 
        Long endTime, 
         runMetrics)

قم بإنشاء كائن حدث لتمثيل رد الاتصال testEnded.

حدود
className String : اسم فئة الاختبارات

testName String : اسم الاختبارات

endTime Long : الطابع الزمني الذي انتهى عنده الاختبار (من System.currentTimeMillis() )

runMetrics : المقاييس التي أبلغ عنها الاختبار.

TestEndedEventInfo

public TestEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

قم بإنشاء وتعبئة وكائن الحدث لـ testEnded من JSON.

حدود
jsonObject JSONObject

رميات
JSONException

الأساليب المحمية

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

عائدات
JSONObject