זוג

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair<A, B>


הגדר את מחלקת הצמד שלנו שמכילה שני אובייקטים.

סיכום

שדות

public final A first

public final B second

בנאים ציבוריים

Pair (A first, B second)

שיטות ציבוריות

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

שיטת נוחות ליצירת זוג חדש.

boolean equals (Object o)

בודק אם שני עצמים שווים

int hashCode ()

החזר hashcode באמצעות קודי hash מהאובייקטים הפנימיים

שדות

ראשון

public final A first

שְׁנִיָה

public final B second

בנאים ציבוריים

זוג

public Pair (A first, 
        B second)

פרמטרים
first A

second B

שיטות ציבוריות

לִיצוֹר

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

שיטת נוחות ליצירת זוג חדש.

פרמטרים
a A : האובייקט הראשון בזוג

b B : האובייקט השני בזוג

החזרות
Pair <A, B> זוג מכיל a ו-b

שווים

public boolean equals (Object o)

בודק אם שני עצמים שווים

פרמטרים
o Object

החזרות
boolean

hashcode

public int hashCode ()

החזר hashcode באמצעות קודי hash מהאובייקטים הפנימיים

החזרות
int