BundletoolUtil

public class BundletoolUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BundletoolUtil


.apk'leri aygıta yüklemek için paket aracı komut satırını kullanan yardımcı program sınıfı. Bundletool doc bağlantısı: https://developer.android.com/studio/command-line/bundletool packagetool.jar, modül dosyasıyla birlikte paketlenmemiş modül dalından indirilir.

Özet

kamu inşaatçılar

BundletoolUtil (File bundletoolJar)

Genel yöntemler

File extractSplitsFromApks (File apks, String deviceSpecPath, ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

.apks'ten bölünmüş apk/apex'i ayıklar.

String generateDeviceSpecFile ( ITestDevice device)

Bağlı bir cihaz yapılandırması için bir JSON dosyası oluşturur.

void installApks (File apks, ITestDevice device, extraArgs) installApks (File apks, ITestDevice device, extraArgs)

Buket aracını kullanan apk .apk'leri yükler.

void installApks (File apks, ITestDevice device)

Buket aracını kullanan apk .apk'leri yükler.

void installApksFromZip (File apksZip, ITestDevice device, extraArgs) installApksFromZip (File apksZip, ITestDevice device, extraArgs)

Sağlanan zip dosyasında bulunan apks'leri yükler

Korumalı yöntemler

String getAdbPath ()
File getBundletoolFile ()
IRunUtil getRunUtil ()
static long parseCmdTimeout ( args, long defaultValue) parseCmdTimeout ( args, long defaultValue)

kamu inşaatçılar

BundletoolUtil

public BundletoolUtil (File bundletoolJar)

parametreler
bundletoolJar File

Genel yöntemler

ExtractSplitsFromApks

public File extractSplitsFromApks (File apks, 
        String deviceSpecPath, 
        ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

.apks'ten bölünmüş apk/apex'i ayıklar. Bölmeleri yeniden adlandırır ve .apks'in saklandığı dizine bölmeleri depolar. Bölmelerin depoladığı yeni dizini döndürür.

parametreler
apks File : çıkarılması gereken apk'ler

deviceSpecPath String : buket aracının apk'leri ayıklamak için kullandığı cihaz özellik dosyası

device ITestDevice : bağlı cihaz

buildInfo IBuildInfo : yapay yapı bilgisi oluşturun

İadeler
File ayıklanan apk(ler)/apex'in altında yaşadığı dizin olan bir ERROR(/File)

GeneviceSpecFile oluştur

public String generateDeviceSpecFile (ITestDevice device)

Bağlı bir cihaz yapılandırması için bir JSON dosyası oluşturur.

parametreler
device ITestDevice : bağlı cihaz

İadeler
String aygıt belirtim dosyasının yolunu temsil eden bir String .

Apk'leri kur

public void installApks (File apks, 
        ITestDevice device, 
         extraArgs)

Buket aracını kullanan apk .apk'leri yükler.

parametreler
apks File : yüklenmesi gereken apk'ler

device ITestDevice : bağlı cihaz

extraArgs : packagetool komutu için.

Atar
TargetSetupError

Apk'leri kur

public void installApks (File apks, 
        ITestDevice device)

Buket aracını kullanan apk .apk'leri yükler.

parametreler
apks File : yüklenmesi gereken apk'ler

device ITestDevice : bağlı cihaz

Atar
TargetSetupError

installApksFromZip

public void installApksFromZip (File apksZip, 
        ITestDevice device, 
         extraArgs)

Sağlanan zip dosyasında bulunan apks'leri yükler

parametreler
apksZip File : yüklenecek zip dosyası

device ITestDevice : bağlı cihaz

extraArgs : packagetool yükleme komutuna iletilecek ek bağımsız değişkenler

Atar
TargetSetupError

Korumalı yöntemler

getAdbPath

protected String getAdbPath ()

İadeler
String

getBundletoolDosyası

protected File getBundletoolFile ()

İadeler
File

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

İadeler
IRunUtil

ayrıştırmaCmdZaman aşımı

protected static long parseCmdTimeout ( args, 
        long defaultValue)

parametreler
args

defaultValue long

İadeler
long

Atar
TargetSetupError