מקלט ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


ממשק לקבל את TestInformation עבור כמה שיעורים. ממשק זה אינו נחוץ עבור IRemoteTest מאז הם כבר יכולים להשתמש IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

שיטות ציבוריות

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

החזרות
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

פרמטרים
testInformation TestInformation