CommandStatusHandler

public class CommandStatusHandler
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.CommandStatusHandler


معالج يساعد في مراقبة حالة الاستدعاء وتحديثها.

ملخص

المنشئون العامة

CommandStatusHandler ()

الطرق العامة

InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

إرجاع الحالة المعروفة حالياً للاستدعاء.

void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

رد الاتصال عند اكتمال الاستدعاء بالكامل ، بما في ذلك جميع ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

رد عند بدء استدعاء.

المنشئون العامة

CommandStatusHandler

public CommandStatusHandler ()

الطرق العامة

getCurrentStatus

public InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

إرجاع الحالة المعروفة حالياً للاستدعاء.

عائدات
InvocationStatus.Status

دعاء كاملا

public void invocationComplete (IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

رد الاتصال عند اكتمال الاستدعاء بالكامل ، بما في ذلك جميع ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

بدأ الاحتجاج

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

رد عند بدء استدعاء. يتم استدعاء هذا قبل إحضار أي بنيات.