RetentionFileSaver

public class RetentionFileSaver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


فئة مساعدة لإنشاء ملف .retention في الدليل. مخصص للاستخدام بواسطة أدوات خارجية لتحديد متى يمكن حذف الدليل.

ملخص

مجالات

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

المقاولين العامة

RetentionFileSaver ()

الأساليب العامة

boolean shouldDelete (File retentionFile)
void writeRetentionFile (File dir, int logRetentionDays)

ينشئ ملف .retention في الدليل المحدد بالطابع الزمني == current + logRetentionDays

مجالات

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

المقاولين العامة

RetentionFileSaver

public RetentionFileSaver ()

الأساليب العامة

يجب حذف

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

حدود
retentionFile File

عائدات
boolean

writeRetentionFile

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

ينشئ ملف .retention في الدليل المحدد بالطابع الزمني == current + logRetentionDays

حدود
dir File

logRetentionDays int