IShardHelper

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Interfejs obiektu opisującego strategię fragmentowania, którą należy zastosować w konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Podziel się na fragment i przełóż go, jeśli to możliwe.

Metody publiczne

konfiguracja fragmentu

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Podziel się na fragment i przełóż go, jeśli to możliwe.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia.

testInfo TestInformation : TestInformation bieżącego wywołania.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler , w którym można zmienić harmonogram fragmentów.

logger ITestLogger

Zwroty
boolean Wartość true, jeśli konfiguracja została podzielona. inaczej fałszywe.