IShardHelper

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Interfejs obiektu opisujący strategię shardingu do przyjęcia dla konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Fragmentu i, jeśli to możliwe, zmień jego harmonogram.

Metody publiczne

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Fragmentu i, jeśli to możliwe, zmień jego harmonogram.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia.

testInfo TestInformation : TestInformation bieżącego wywołania.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler , w którym można zmienić harmonogram odłamków.

logger ITestLogger

Zwroty
boolean Prawda, jeśli konfiguracja została podzielona na fragmenty. fałsz inaczej.