IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Interfejs do zmiany harmonogramu konfiguracji do przyszłego wykonania.

streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean rescheduleCommand ()

Przełóż polecenie na przyszłe wykonanie.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Metody publiczne

rescheduleCommand

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Przełóż polecenie na przyszłe wykonanie.

Polecenie powinno uwzględniać ICommandOptions#getLoopTime() i zaplanować wykonanie polecenia z odpowiednim opóźnieniem.

Zwroty
boolean true jeśli polecenie zostało pomyślnie przełożone. false przeciwnym razie false

scheduleConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia

Zwroty
boolean true jeśli konfiguracja została pomyślnie zmieniona. false przeciwnym razie false