IZmiana harmonogramu

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Interfejs do zmiany harmonogramu konfiguracji do wykonania w przyszłości.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean rescheduleCommand ()

Zmień harmonogram wykonania polecenia w przyszłości.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Metody publiczne

polecenie zmiany harmonogramu

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Zmień harmonogram wykonania polecenia w przyszłości.

Polecenie powinno respektować ICommandOptions#getLoopTime() i zaplanować wykonanie polecenia z odpowiednim opóźnieniem.

Zwroty
boolean true Jeśli polecenie zostało pomyślnie przełożone. false inaczej

harmonogramKonfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia

Zwroty
boolean true Jeśli konfiguracja została pomyślnie przełożona. false inaczej