Pomocnik DynamicShard

public class DynamicShardHelper
extends StrictShardHelper

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardHelper
com.android.tradefed.invoker.shard.StrictShardHelper
com.android.tradefed.invoker.shard.DynamicShardHelper


Strategia shardingu umożliwiająca pracę zdalną, kolejkowanie pomiędzy wieloma instancjami TF

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DynamicShardHelper ()

Metody publiczne

boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Spróbuj podzielić konfigurację na podkonfiguracje, aby ponownie zaplanować ich uruchamianie równolegle na wielu zasobach.

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik DynamicShard

public DynamicShardHelper ()

Metody publiczne

konfiguracja fragmentu

public boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Spróbuj podzielić konfigurację na podkonfiguracje, aby ponownie zaplanować ich uruchamianie równolegle na wielu zasobach.

Pomyślna akcja fragmentu powoduje, że bieżąca konfiguracja staje się pusta, a wywoływanie nie powinno być kontynuowane.

Parametry
config IConfiguration : bieżąca IConfiguration .

testInfo TestInformation : TestInformation przechowujący informacje o testach.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler

logger ITestLogger

Zwroty
boolean true, jeśli test został podzielony. W przeciwnym razie zwróć false