מתזמן

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IR מתזמן


ממשק לתזמון מחדש של תצורה לביצוע עתידי.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean rescheduleCommand ()

קבעו מחדש את הפקודה לביצוע עתידי.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

מתזמן תצורה לביצוע עתידי.

שיטות ציבוריות

rescheduleCommand

public abstract boolean rescheduleCommand ()

קבעו מחדש את הפקודה לביצוע עתידי.

על הפקודה לכבד את ICommandOptions#getLoopTime() ולתזמן את הפקודה עם העיכוב המתאים.

החזרות
boolean true אם הפקודה תוזמנה מחדש. false אחרת

schedulConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

מתזמן תצורה לביצוע עתידי.

פרמטרים
config IConfiguration : ה- IConfiguration להפעלה

החזרות
boolean true אם תצורת התצורה תוזמנה מחדש. false אחרת