UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


IMultiDeviceRecovery الذي يعيد تعيين ناقلات USB للأجهزة غير المتصلة بالإنترنت.

ملخص

المقاولين العامة

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

الأساليب العامة

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

يستعيد الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت على المضيف.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

يضبط المسار إلى ملف fastboot الثنائي الذي سيتم استخدامه.

المقاولين العامة

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

الأساليب العامة

com.recoverDevices

public void recoverDevices ( devices)

يستعيد الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت على المضيف.

حدود
devices : قائمة ITestDevice ق.

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

يضبط المسار إلى ملف fastboot الثنائي الذي سيتم استخدامه.

حدود
fastbootPath String