Definicja zgodności z Androidem 5.0

Wersja 1
Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2015 r

Prawa autorskie © 2015, Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
kompatybilność@android.com

Spis treści

1. Wstęp

2. Typy urządzeń

2.1 Konfiguracje urządzenia

3. Oprogramowanie

3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API

3.2. Zgodność z miękkim interfejsem API

3.2.1. Uprawnienia

3.2.2. Parametry kompilacji

3.2.3. Zamierzona kompatybilność

3.2.3.1. Podstawowe cele aplikacji

3.2.3.2. Zastąpienie zamiaru

3.2.3.3. Przestrzenie nazw intencji

3.2.3.4. Zamierzenia transmisji

3.2.3.5. Domyślne ustawienia aplikacji

3.3. Natywna kompatybilność API

3.3.1 Interfejsy binarne aplikacji

3.4. Zgodność sieciowa

3.4.1. Zgodność z WebView

3.4.2. Zgodność przeglądarki

3.5. Zgodność behawioralna API

3.6. Przestrzenie nazw API

3.7. Zgodność środowiska wykonawczego

3.8. Zgodność interfejsu użytkownika

3.8.1. Program uruchamiający (ekran główny)

3.8.2. Widżety

3.8.3. Powiadomienia

3.8.4. Szukaj

3.8.5. Tosty

3.8.6. Motywy

3.8.7. Animowane tapety

3.8.8. Przełączanie aktywności

3.8.9. Zarządzanie wejściami

3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady

3.8.11. Sny

3.8.12. Lokalizacja

3.8.13. Unicode i czcionka

3.9. Administracja urządzeniem

3.10. Dostępność

3.11. Tekst na mowę

3.12. Ramy wejściowe telewizji

4. Zgodność opakowań aplikacji

5. Kompatybilność multimediów

5.1. Kodeki multimedialne

5.1.1. Kodeki audio

5.1.2. Kodeki obrazu

5.1.3. Kodeki wideo

5.2. Kodowanie wideo

5.3. Dekodowanie wideo

5.4. Nagrywanie dźwięku

5.4.1. Przechwytywanie surowego dźwięku

5.4.2. Przechwytywanie w celu rozpoznawania głosu

5.4.3. Przechwytywanie w celu przekierowania odtwarzania

5.5. Odtwarzanie dźwięku

5.5.1. Odtwarzanie surowego dźwięku

5.5.2. Efekty dźwiękowe

5.5.3. Głośność wyjściowa audio

5.6. Opóźnienie dźwięku

5.7. Protokoły sieciowe

5.8. Bezpieczne multimedia

6. Zgodność narzędzi i opcji programistycznych

6.1. Narzędzia deweloperskie

6.2. Opcje programistyczne

7. Kompatybilność sprzętu

7.1. Wyświetlacz i grafika

7.1.1. Konfiguracja ekranu

7.1.1.1. Rozmiar ekranu

7.1.1.2. Proporcje ekranu

7.1.1.3. Gęstość ekranu

7.1.2. Wyświetl metryki

7.1.3. Orientacja ekranu

7.1.4. Akceleracja grafiki 2D i 3D

7.1.5. Tryb zgodności starszych aplikacji

7.1.6. Technologia ekranu

7.1.7. Wyświetlacze zewnętrzne

7.2. Urządzenia wejściowe

7.2.1. Klawiatura

7.2.2. Nawigacja bezdotykowa

7.2.3. Klawisze nawigacyjne

7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym

7.2.5. Fałszywe wprowadzanie dotykowe

7.2.6. Obsługa kontrolera gier

7.2.6.1. Mapowania przycisków

7.2.7. Pilot

7.3. Czujniki

7.3.1. Akcelerometr

7.3.2. Magnetometr

7.3.3. GPS

7.3.4. Żyroskop

7.3.5. Barometr

7.3.6. Termometr

7.3.7. Fotometr

7.3.8. Czujnik zbliżeniowy

7.4. Łączność danych

7.4.1. Telefonia

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

7.4.2.1. Bezpośrednie Wi-Fi

7.4.2.2. Konfiguracja bezpośredniego łącza tunelowanego Wi-Fi

7.4.3. Bluetooth

7.4.4. Komunikacja bliskiego zasięgu

7.4.5. Minimalna wydajność sieci

7.4.6. Synchronizuj ustawienia

7,5. Kamery

7.5.1. Kamera skierowana w tył

7.5.2. Kamera przednia

7.5.3. Kamera zewnętrzna

7.5.4. Zachowanie API aparatu

7.5.5. Orientacja aparatu

7.6. Pamięć i przechowywanie

7.6.1. Minimalna pamięć i miejsce do przechowywania

7.6.2. Udostępniona pamięć aplikacji

7.7. USB

7.8. Audio

7.8.1. Mikrofon

7.8.2. Wyjście audio

7.8.2.1. Analogowe porty audio

8. Zgodność wydajności

8.1. Spójność doświadczenia użytkownika

8.2. Wydajność pamięci

9. Zgodność modelu zabezpieczeń

9.1. Uprawnienia

9.2. UID i izolacja procesu

9.3. Uprawnienia systemu plików

9.4. Alternatywne środowiska wykonawcze

9,5. Wsparcie dla wielu użytkowników

9.6. Ostrzeżenie SMS-em premium

9.7. Funkcje bezpieczeństwa jądra

9,8. Prywatność

9,9. Szyfrowanie całego dysku

9.10. Zweryfikowany rozruch

10. Testowanie kompatybilności oprogramowania

10.1. Zestaw testów zgodności

10.2. Weryfikator CTS

11. Oprogramowanie z możliwością aktualizacji

12. Dziennik zmian dokumentu

13. Skontaktuj się z nami

14. Zasoby

1. Wstęp

W dokumencie tym wyszczególniono wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenia były kompatybilne z systemem Android 5.0.

Użycie zwrotów „MUSI”, „NIE MOŻE”, „WYMAGANE”, „MUSI”, „NIE powinno”, „POWINNO”, „NIE powinno”, „ZALECANE”, „MOŻE” i „OPCJONALNE” jest zgodne ze standardem IETF zdefiniowane w RFC2119 [ Zasoby, 1 ].

W niniejszym dokumencie „wykonawca urządzenia” lub „wykonawca” to osoba lub organizacja opracowująca rozwiązanie sprzętowe/programowe z systemem Android 5.0. „Implementacja urządzenia” lub „implementacja” to opracowane w ten sposób rozwiązanie sprzętowe/programowe.

Aby urządzenia zostały uznane za zgodne z systemem Android 5.0, MUSZĄ spełniać wymagania przedstawione w niniejszej definicji zgodności, w tym wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie.

Jeżeli ta definicja lub testy oprogramowania opisane w sekcji 10 są ciche, niejednoznaczne lub niekompletne, obowiązkiem wdrażającego urządzenie jest zapewnienie zgodności z istniejącymi implementacjami.

Z tego powodu projekt Android Open Source [ Zasoby, 2 ] jest zarówno referencyjną, jak i preferowaną implementacją Androida. Zdecydowanie zachęca się osoby wdrażające urządzenia, aby w największym możliwym stopniu opierały swoje implementacje na „źródłowym” kodzie źródłowym dostępnym w ramach projektu Android Open Source. Chociaż niektóre komponenty można hipotetycznie zastąpić alternatywnymi implementacjami, praktyka ta jest zdecydowanie odradzana, ponieważ zdanie testów oprogramowania stanie się znacznie trudniejsze. Obowiązkiem wdrażającego jest zapewnienie pełnej zgodności behawioralnej ze standardową implementacją Androida, w tym i poza pakietem testów zgodności. Na koniec należy pamiętać, że niniejszy dokument wyraźnie zabrania niektórych zamian i modyfikacji komponentów.

Wiele zasobów wymienionych w sekcji 14 pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z zestawu SDK systemu Android i będzie funkcjonalnie identycznych z informacjami zawartymi w dokumentacji tego zestawu SDK. W każdym przypadku, gdy ta Definicja Zgodności lub Zestaw Testów Zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest uważana za wiarygodną. Wszelkie szczegóły techniczne podane w odniesieniach zawartych w sekcji 14 są uznawane przez włączenie za część niniejszej Definicji Kompatybilności.

2. Typy urządzeń

Chociaż projekt Android Open Source został wykorzystany do wdrożenia różnych typów urządzeń i formatów, wiele aspektów architektury i wymagań dotyczących kompatybilności zostało zoptymalizowanych pod kątem urządzeń przenośnych. Począwszy od Androida 5.0, projekt Android Open Source ma na celu objęcie szerszej gamy typów urządzeń, jak opisano w tej sekcji.

Urządzenie przenośne z systemem Android oznacza urządzenie z systemem Android, którego zwykle używa się trzymając je w dłoni, np. odtwarzacze mp3, telefony i tablety. Implementacje urządzeń przenośnych z systemem Android:

 • MUSI mieć ekran dotykowy wbudowany w urządzenie
 • MUSI mieć źródło zasilania zapewniające mobilność, np. akumulator

Urządzenie telewizyjne z systemem Android oznacza implementację urządzenia z systemem Android, która stanowi interfejs rozrywkowy umożliwiający korzystanie z multimediów cyfrowych, filmów, gier, aplikacji i/lub telewizji na żywo dla użytkowników siedzących w odległości około dziesięciu stóp („odchylony do tyłu” lub „interfejs użytkownika o długości 3 stóp”). ”). Urządzenia telewizyjne z Androidem:

 • MUSI mieć wbudowany ekran LUB zawierać port wyjścia wideo, taki jak VGA, HDMI lub port bezprzewodowy do wyświetlania
 • MUSI zadeklarować funkcje android.software.leanback i android.hardware.type.television [ Zasoby, 3 ]

Urządzenie Android Watch oznacza urządzenie z systemem Android przeznaczone do noszenia na ciele, na przykład na nadgarstku, oraz:

 • MUSI posiadać ekran o fizycznej długości przekątnej z zakresu od 1,1 do 2,5 cala
 • MUSI zadeklarować funkcję android.hardware.type.watch
 • MUSI obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Zasoby, 4 ]

Wszystkie implementacje urządzeń z systemem Android, które nie pasują do żadnego z powyższych typów urządzeń, nadal MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania zawarte w tym dokumencie, aby były zgodne z systemem Android 5.0, chyba że wyraźnie określono, że wymaganie ma zastosowanie tylko do określonego typu urządzenia z systemem Android.

2.1 Konfiguracje urządzenia

Jest to podsumowanie głównych różnic w konfiguracji sprzętowej według typu urządzenia. (Puste komórki oznaczają „MAJ”). Nie wszystkie konfiguracje są ujęte w tej tabeli; więcej szczegółów znajdziesz w odpowiednich sekcjach poświęconych sprzętowi.

Kategoria

Funkcja

Sekcja

Ręczny

Telewizja

Oglądać

Inny

Wejście

Pad kierunkowy

7.2.2. Nawigacja bezdotykowa

MUSIEĆ

Ekran dotykowy

7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym

MUSIEĆ

MUSIEĆ

POWINIEN

Mikrofon

7.8.1. Mikrofon

MUSIEĆ

POWINIEN

MUSIEĆ

POWINIEN

Czujniki

Akcelerometr

7.3.1 Akcelerometr

POWINIEN

POWINIEN

POWINIEN

GPS

7.3.3. GPS

POWINIEN

Łączność

Wi-Fi

7.4.2. IEEE 802.11

POWINIEN

MUSIEĆ

POWINIEN

Bezpośrednie Wi-Fi

7.4.2.1. Bezpośrednie Wi-Fi

POWINIEN

POWINIEN

POWINIEN

Bluetooth

7.4.3. Bluetooth

POWINIEN

MUSIEĆ

MUSIEĆ

POWINIEN

Bluetooth o niskim zużyciu energii

7.4.3. Bluetooth

POWINIEN

MUSIEĆ

POWINIEN

POWINIEN

Tryb urządzenia peryferyjnego/hosta USB

7.7. USB

POWINIEN

POWINIEN

Wyjście

Porty wyjściowe głośników i/lub audio

7.8.2. Wyjście audio

MUSIEĆ

MUSIEĆ

MUSIEĆ

3. Oprogramowanie

3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API

Zarządzane środowisko wykonawcze kodu bajtowego Dalvik jest głównym narzędziem dla aplikacji na Androida. Interfejs programowania aplikacji systemu Android (API) to zestaw interfejsów platformy Android udostępnianych aplikacjom działającym w zarządzanym środowisku wykonawczym. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać kompletne implementacje, w tym wszystkie udokumentowane zachowania, dowolnego udokumentowanego interfejsu API udostępnianego przez zestaw SDK systemu Android [ Zasoby, 5 ] lub dowolnego interfejsu API oznaczonego znacznikiem „@SystemApi” w kodzie źródłowym systemu Android.

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ pomijać żadnych zarządzanych interfejsów API, zmieniać interfejsów API ani podpisów, odbiegać od udokumentowanego zachowania ani zawierać zakazu wykonywania operacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej definicji zgodności.

Niniejsza definicja zgodności pozwala na pominięcie niektórych typów sprzętu, dla którego system Android zawiera interfejsy API, w implementacjach urządzeń. W takich przypadkach interfejsy API MUSZĄ nadal być obecne i zachowywać się w rozsądny sposób. Szczegółowe wymagania dotyczące tego scenariusza znajdują się w sekcji 7 .

3.2. Zgodność z miękkim interfejsem API

Oprócz zarządzanych interfejsów API z sekcji 3.1 , system Android zawiera także znaczący „miękki” interfejs API przeznaczony wyłącznie do środowiska wykonawczego w postaci takich elementów, jak intencje, uprawnienia i podobne aspekty aplikacji dla systemu Android, których nie można wymusić w czasie kompilacji aplikacji.

3.2.1. Uprawnienia

Osoby wdrażające urządzenia MUSZĄ obsługiwać i egzekwować wszystkie stałe uprawnień zgodnie z dokumentacją na stronie odniesienia do uprawnień [ Zasoby, 6] . Należy pamiętać, że w sekcji 9 wymieniono dodatkowe wymagania związane z modelem zabezpieczeń Androida.

3.2.2. Parametry kompilacji

Interfejsy API systemu Android zawierają szereg stałych w klasie android.os.Build [ Resources, 7 ], które mają opisywać bieżące urządzenie. Aby zapewnić spójne, znaczące wartości we wszystkich implementacjach urządzeń, poniższa tabela zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące formatów tych wartości, z którymi MUSZĄ być zgodne implementacje urządzeń.

Parametr

Detale

WYDANIE WERSJI

Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie czytelnym dla człowieka. To pole MUSI zawierać jedną z wartości ciągu znaków zdefiniowanych w [ Resources, 8] .

WERSJA.SDK

Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji innych firm. W systemie Android 5.0 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 21.

WERSJA.SDK_INT

Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji innych firm. W systemie Android 5.0 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 21.

WERSJA.INKREMENTALNA

Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konkretną wersję aktualnie działającego systemu Android, w formacie czytelnym dla człowieka. Tej wartości NIE WOLNO ponownie używać w przypadku różnych kompilacji udostępnianych użytkownikom końcowym. Typowym zastosowaniem tego pola jest wskazanie, który numer kompilacji lub identyfikator zmiany kontroli źródła został użyty do wygenerowania kompilacji. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).

TABLICA

Wartość wybrana przez wdrażającego urządzenie, identyfikująca konkretny sprzęt wewnętrzny używany przez urządzenie, w formacie czytelnym dla człowieka. Możliwym zastosowaniem tego pola jest wskazanie konkretnej wersji płytki zasilającej urządzenie. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.

MARKA

Wartość odzwierciedlająca markę związaną z urządzeniem, znaną użytkownikom końcowym. MUSI być w formacie czytelnym dla człowieka i POWINIEN reprezentować producenta urządzenia lub markę firmy, pod którą urządzenie jest sprzedawane. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.

WSPIERANE_ABIS

Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .

SUPPORTED_32_BIT_ABIS

Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .

SUPPORTED_64_BIT_ABIS

Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .

Procesor_ABI

Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .

Procesor_ABI2

Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .

URZĄDZENIE

Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, zawierająca nazwę rozwinięcia lub nazwę kodową identyfikującą konfigurację cech sprzętowych i projekt przemysłowy urządzenia. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.

ODCISK PALCA

Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje tę kompilację. POWINIEN być w miarę czytelny dla człowieka. MUSI być zgodny z tym szablonem:

$(MARA)/$(PRODUKT)/$(URZĄDZENIE):$(WERSJA.WYDANIE)/$(ID)/$(WERSJA.INKREMENTALNA):$(TYP)/$(TAGI)

Na przykład:

acme/myproduct/mydevice:5.0/LRWXX/3359:userdebug/test-keys

Odcisk palca NIE MOŻE zawierać białych znaków. Jeśli inne pola zawarte w powyższym szablonie zawierają białe znaki, MUSZĄ one zostać zastąpione w odcisku palca kompilacji innym znakiem, takim jak znak podkreślenia („_”). Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII.

SPRZĘT KOMPUTEROWY

Nazwa sprzętu (z wiersza poleceń jądra lub /proc). POWINIEN być w miarę czytelny dla człowieka. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.

GOSPODARZ

Ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje hosta, na którym została zbudowana kompilacja, w formacie czytelnym dla człowieka. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).

ID

Identyfikator wybrany przez wdrażającego urządzenie w celu odniesienia się do konkretnej wersji, w formacie czytelnym dla człowieka. To pole może być takie samo jak pole android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, ale POWINNO być wartością na tyle znaczącą, aby użytkownicy końcowi mogli rozróżnić kompilacje oprogramowania. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9._-]+$”.

PRODUCENT

Nazwa handlowa producenta oryginalnego sprzętu (OEM) produktu. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).

MODEL

Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, zawierająca nazwę urządzenia znaną użytkownikowi końcowemu. POWINNA to być ta sama nazwa, pod którą urządzenie jest sprzedawane i sprzedawane użytkownikom końcowym. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).

PRODUKT

Wartość wybrana przez wdrażającego urządzenie zawierająca nazwę rozwojową lub nazwę kodową konkretnego produktu (SKU), która MUSI być unikalna w ramach tej samej marki. MUSI być czytelny dla człowieka, ale niekoniecznie jest przeznaczony do przeglądania przez użytkowników końcowych. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.

SERYJNY

Numer seryjny sprzętu, który MUSI być dostępny. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.

TAGI

Rozdzielana przecinkami lista tagów wybranych przez realizatora urządzenia, która dodatkowo wyróżnia kompilację. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom podpisywania platformy Android: release-keys, dev-keys, test-keys.

CZAS

Wartość reprezentująca sygnaturę czasową wystąpienia kompilacji.

TYP

Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konfigurację środowiska uruchomieniowego kompilacji. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom środowiska wykonawczego Androida: użytkownik, userdebug lub eng.

UŻYTKOWNIK

Nazwa lub identyfikator użytkownika (lub użytkownika automatycznego), który wygenerował kompilację. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).

3.2.3. Zamierzona kompatybilność

Implementacje urządzeń MUSZĄ uwzględniać system Androida dotyczący luźnego powiązania, zgodnie z opisem w poniższych sekcjach. Przez „honorowany” rozumie się, że osoba wdrażająca urządzenie MUSI udostępnić działanie lub usługę systemu Android, która określa pasujący filtr intencji, który wiąże się z każdym określonym wzorcem intencji i implementuje prawidłowe zachowanie.

3.2.3.1. Podstawowe cele aplikacji

Intencje systemu Android umożliwiają komponentom aplikacji żądanie funkcjonalności od innych komponentów systemu Android. Projekt Android upstream zawiera listę aplikacji uznawanych za podstawowe aplikacje Androida, która implementuje kilka wzorców intencji w celu wykonywania typowych działań. Podstawowe aplikacje na Androida to:

 • Zegar biurkowy
 • Przeglądarka
 • Kalendarz
 • Łączność
 • Galeria
 • Globalne wyszukiwanie
 • Wyrzutnia
 • Muzyka
 • Ustawienia

Implementacje urządzeń POWINNY obejmować, w stosownych przypadkach, podstawowe aplikacje dla systemu Android, ale MUSZĄ zawierać komponent realizujący te same wzorce zamierzeń, określone przez wszystkie „publiczne” komponenty Aktywności lub Usługi tych podstawowych aplikacji dla systemu Android. Należy pamiętać, że komponenty Aktywności lub Usługi są uznawane za „publiczne”, gdy atrybut Android:exported jest nieobecny lub ma wartość true.

3.2.3.2. Zastąpienie zamiaru

Ponieważ Android jest platformą rozszerzalną, implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać zastąpienie każdego wzorca intencji, o którym mowa w sekcji 3.2.3.1, przez aplikacje innych firm. Domyślnie pozwala na to implementacja open source Androida; podmiotom wdrażającym urządzenia NIE MOŻE nadawać specjalnych uprawnień aplikacjom systemowym korzystającym z tych wzorców intencji ani uniemożliwiać aplikacjom stron trzecich wiązania się z tymi wzorcami i przejmowania nad nimi kontroli. Zakaz ten obejmuje w szczególności, ale nie ogranicza się do wyłączenia interfejsu użytkownika „Chooser”, który pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy wieloma aplikacjami, które obsługują ten sam wzorzec zamiarów.

Jednakże implementacje urządzeń MOGĄ zapewniać domyślne działania dla określonych wzorców URI (np. http://play.google.com), jeśli domyślne działanie zapewnia bardziej szczegółowy filtr URI danych. Na przykład filtr intencji określający identyfikator URI danych „http://www.android.com” jest bardziej szczegółowy niż filtr przeglądarki dla „http://”. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać interfejs użytkownika umożliwiający użytkownikom modyfikowanie domyślnej aktywności dotyczącej intencji.

3.2.3.3. Przestrzenie nazw intencji

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zawierać żadnego komponentu Androida, który obsługuje nowe wzorce intencji lub intencji rozgłaszania przy użyciu AKCJI, KATEGORII lub innego ciągu kluczy w przestrzeni nazw android.* lub com.android.*. Osoby wdrażające urządzenia NIE MOGĄ dołączać żadnych komponentów Androida, które obsługują jakiekolwiek nowe intencje lub wzorce intencji rozgłaszania przy użyciu AKCJI, KATEGORII lub innego ciągu klucza w przestrzeni pakietu należącej do innej organizacji. Osoby wdrażające urządzenia NIE MOGĄ zmieniać ani rozszerzać żadnych wzorców zamierzeń używanych przez podstawowe aplikacje wymienione w sekcji 3.2.3.1 . Implementacje urządzeń MOGĄ obejmować wzorce intencji wykorzystujące przestrzenie nazw wyraźnie i wyraźnie powiązane z ich własną organizacją. Zakaz ten jest analogiczny do zakazu określonego dla klas języka Java w punkcie 3.6 .

3.2.3.4. Zamierzenia transmisji

Aplikacje innych firm wykorzystują platformę do emitowania określonych zamiarów w celu powiadamiania ich o zmianach w środowisku sprzętu lub oprogramowania. Urządzenia kompatybilne z Androidem MUSZĄ nadawać publiczne intencje transmisji w odpowiedzi na odpowiednie zdarzenia systemowe. Intencje rozgłaszania są opisane w dokumentacji zestawu SDK.

3.2.3.5. Domyślne ustawienia aplikacji

Android zawiera ustawienia, które umożliwiają użytkownikom łatwy wybór domyślnych aplikacji, na przykład ekranu głównego lub SMS-ów. Tam, gdzie ma to sens, implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać podobne menu ustawień i być zgodne ze wzorcem filtra intencji i metodami API opisanymi w dokumentacji zestawu SDK, jak poniżej.

Implementacje urządzeń:

 • MUSI honorować intencję android.settings.HOME_SETTINGS, aby wyświetlić domyślne menu ustawień aplikacji na ekranie głównym, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.software.home_screen [ Zasoby, 10]
 • MUSI zapewnić menu ustawień, które wywoła intencję android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT, aby wyświetlić okno dialogowe umożliwiające zmianę domyślnej aplikacji SMS, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.telephony [ Zasoby, 9 ]
 • MUSI honorować intencję android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS, aby wyświetlać domyślne menu ustawień aplikacji dla funkcji Dotknij i zapłać, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.nfc.hce [ Zasoby, 10]

3.3. Natywna kompatybilność API

3.3.1 Interfejsy binarne aplikacji

Zarządzany kod bajtowy Dalvik może wywoływać kod natywny dostarczony w pliku .apk aplikacji jako plik ELF .so skompilowany dla odpowiedniej architektury sprzętowej urządzenia. Ponieważ kod natywny jest w dużym stopniu zależny od podstawowej technologii procesora, system Android definiuje szereg interfejsów binarnych aplikacji (ABI) w zestawie Android NDK. Implementacje urządzeń MUSZĄ być kompatybilne z co najmniej jednym zdefiniowanym interfejsem ABI i MUSZĄ implementować zgodność z zestawem Android NDK, jak poniżej.

Jeśli implementacja urządzenia obejmuje obsługę interfejsu ABI systemu Android, to:

 • MUSI obejmować obsługę kodu działającego w środowisku zarządzanym w celu wywołania kodu natywnego przy użyciu standardowej semantyki Java Native Interface (JNI)
 • MUSI być kompatybilny ze źródłem (tj. zgodny z nagłówkiem) i kompatybilny binarnie (dla ABI) z każdą wymaganą biblioteką z poniższej listy
 • MUSI obsługiwać równoważny 32-bitowy ABI, jeśli obsługiwany jest jakikolwiek 64-bitowy ABI
 • MUSI dokładnie raportować natywny interfejs binarny aplikacji (ABI) obsługiwany przez urządzenie za pośrednictwem parametrów android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS i android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, każdy z nich jest listą rozdzieloną przecinkami ABI uporządkowane od najbardziej do najmniej preferowanego
 • MUSI raportować, za pomocą powyższych parametrów, tylko te ABI udokumentowane w najnowszej wersji Androida NDK, „Przewodnik programisty NDK | Zarządzanie ABI” w katalogu docs/
 • POWINNO zostać zbudowane przy użyciu kodu źródłowego i plików nagłówkowych dostępnych w pierwotnym projekcie Android Open Source

Dla aplikacji zawierających kod natywny MUSZĄ być dostępne następujące interfejsy API kodu natywnego:

 • libc (biblioteka C)
 • libm (biblioteka matematyczna)
 • Minimalne wsparcie dla C++
 • Interfejs JNI
 • liblog (logowanie na Androida)
 • libz (kompresja Zlib)
 • libdl (dynamiczny linker)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (natywne zarządzanie powierzchnią OpenGL)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (obsługa dźwięku OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (obsługa OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (natywna obsługa aktywności w systemie Android)
 • libmediandk.so (obsługa natywnych interfejsów API multimediów)
 • Obsługa OpenGL zgodnie z opisem poniżej

Należy pamiętać, że przyszłe wersje zestawu Android NDK mogą wprowadzać obsługę dodatkowych interfejsów ABI. Jeśli implementacja urządzenia nie jest kompatybilna z istniejącym, predefiniowanym ABI, NIE MOŻE w ogóle zgłaszać obsługi żadnego ABI.

Należy pamiętać, że implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać bibliotekę libGLESv3.so i MUSZĄ one zawierać dowiązanie symboliczne (dowiązanie symboliczne) do libGLESv2.so. z kolei MUSI wyeksportować wszystkie symbole funkcyjne OpenGL ES 3.1 i pakietu rozszerzeń Androida [ Zasoby, 11 ] zgodnie z definicją w wydaniu NDK Android-21. Chociaż wszystkie symbole muszą być obecne, należy w pełni zaimplementować tylko odpowiednie funkcje dla wersji OpenGL ES i rozszerzeń faktycznie obsługiwanych przez urządzenie.

Zgodność kodu natywnego jest wyzwaniem. Z tego powodu gorąco zachęca się twórców urządzeń do korzystania z implementacji bibliotek wymienionych powyżej z pierwotnego projektu Android Open Source.

3.4. Zgodność sieciowa

3.4.1. Zgodność z WebView

Pełna implementacja interfejsu API android.webkit.Webview MOŻE być dostępna na urządzeniach z Androidem Watch, ale MUSI być dostępna na wszystkich innych typach implementacji urządzeń.

Funkcja platformy android.software.webview MUSI być zgłaszana na każdym urządzeniu zapewniającym pełną implementację interfejsu API android.webkit.WebView i NIE MOŻE być zgłaszana na urządzeniach bez pełnej implementacji interfejsu API. Implementacja Android Open Source wykorzystuje kod z projektu Chromium do implementacji android.webkit.WebView [ Zasoby, 12 ]. Ponieważ nie jest możliwe opracowanie kompleksowego zestawu testów dla systemu renderowania stron internetowych, osoby wdrażające urządzenia MUSZĄ używać określonej wersji Chromium w implementacji WebView. Konkretnie:

 • Implementacje urządzenia android.webkit.WebView MUSZĄ być oparte na kompilacji Chromium z pierwotnego projektu Android Open Source dla systemu Android 5.0. Ta kompilacja zawiera określony zestaw poprawek funkcjonalności i bezpieczeństwa dla WebView [ Zasoby, 13 ].
 • Ciąg agenta użytkownika zgłaszany przez WebView MUSI mieć następujący format:

Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, jak Gecko) Wersja/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

 • Wartość ciągu $(VERSION) MUSI być taka sama jak wartość Android.os.Build.VERSION.RELEASE.
 • Wartość ciągu $(MODEL) MUSI być taka sama jak wartość Android.os.Build.MODEL.
 • Wartość ciągu $(BUILD) MUSI być taka sama jak wartość android.os.Build.ID.
 • Wartość ciągu $(CHROMIUM_VER) MUSI być wersją Chromium w pierwotnym projekcie Android Open Source.
 • Implementacje urządzeń MOGĄ pomijać Mobile w ciągu agenta użytkownika.

Komponent WebView POWINIEN zapewniać obsługę jak największej liczby funkcji HTML5, a jeśli obsługuje tę funkcję, MUSI być zgodny ze specyfikacją HTML5 [ Zasoby, 14 ].

3.4.2. Zgodność przeglądarki

Telewizory i urządzenia do oglądania z systemem Android MOGĄ pomijać aplikację przeglądarki, ale MUSZĄ obsługiwać wzorce intencji publicznych, jak opisano w sekcji 3.2.3.1 . Wszystkie inne typy implementacji urządzeń MUSZĄ zawierać samodzielną aplikację przeglądarki do przeglądania stron internetowych przez zwykłego użytkownika.

Samodzielna przeglądarka MOŻE być oparta na technologii przeglądarki innej niż WebKit. Jednakże, nawet jeśli używana jest alternatywna aplikacja przeglądarki, komponent android.webkit.WebView dostarczany aplikacjom innych firm MUSI być oparty na WebKit, jak opisano w sekcji 3.4.1 .

Implementacje MOGĄ dostarczać niestandardowy ciąg agenta użytkownika w samodzielnej aplikacji przeglądarki.

Samodzielna aplikacja przeglądarki (niezależnie od tego, czy jest oparta na wcześniejszej aplikacji przeglądarki WebKit, czy na zamienniku innej firmy) POWINNA obsługiwać możliwie najwięcej HTML5 [ Zasoby, 14 ]. Co najmniej implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać każdy z tych interfejsów API powiązanych z HTML5:

Ponadto implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać interfejs API HTML5/W3C do przechowywania danych internetowych [ Zasoby, 18 ] i POWINNY obsługiwać interfejs API HTML5/W3C IndexedDB [ Zasoby, 19 ]. Należy pamiętać, że w miarę jak organy odpowiedzialne za standardy tworzenia stron internetowych będą faworyzować IndexedDB zamiast przechowywania danych w Internecie, oczekuje się, że IndexedDB stanie się wymaganym komponentem przyszłej wersji Androida.

3.5. Zgodność behawioralna API

Zachowanie każdego z typów API (zarządzanego, miękkiego, natywnego i internetowego) musi być spójne z preferowaną implementacją nadrzędnego projektu Android Open Source [ Zasoby, 2 ]. Niektóre konkretne obszary zgodności to:

 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać zachowania ani semantyki standardowego zamiaru.
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać cyklu życia ani semantyki cyklu życia określonego typu komponentu systemu (takiego jak usługa, działanie, dostawca treści itp.).
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać semantyki standardowego pozwolenia.

Powyższa lista nie jest kompletna. Zestaw testów zgodności (CTS) testuje znaczną część platformy pod kątem zgodności behawioralnej, ale nie wszystkie. Obowiązkiem realizatora jest zapewnienie zgodności behawioralnej z projektem Android Open Source. Z tego powodu osoby wdrażające urządzenia POWINNY używać kodu źródłowego dostępnego w ramach projektu Android Open Source, tam gdzie to możliwe, zamiast ponownie wdrażać znaczące części systemu.

3.6. Przestrzenie nazw API

Android przestrzega konwencji przestrzeni nazw pakietów i klas zdefiniowanych przez język programowania Java. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami innych firm, twórcom urządzeń NIE WOLNO wprowadzać żadnych zabronionych modyfikacji (patrz poniżej) w tych przestrzeniach nazw pakietów:

 • Jawa.*
 • javax.*
 • słońce.*
 • android.*
 • com.android.*

Zabronione modyfikacje obejmują :

 • Implementacje urządzeń NIE WOLNO modyfikować publicznie udostępnionych interfejsów API na platformie Android poprzez zmianę jakichkolwiek podpisów metod lub klas albo poprzez usuwanie klas lub pól klas.
 • Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ modyfikować podstawową implementację interfejsów API, ale takie modyfikacje NIE MOGĄ wpływać na określone zachowanie i podpis w języku Java jakichkolwiek publicznie udostępnianych interfejsów API.
 • Implementatorom urządzeń NIE WOLNO dodawać żadnych publicznie dostępnych elementów (takich jak klasy lub interfejsy albo pola lub metody do istniejących klas lub interfejsów) do powyższych interfejsów API.

„Element udostępniany publicznie” to dowolny konstrukt, który nie jest ozdobiony znacznikiem „@hide” używanym w pierwotnym kodzie źródłowym Androida. Innymi słowy, twórcom urządzeń NIE MOŻE ujawniać nowych interfejsów API ani zmieniać istniejących interfejsów API w przestrzeniach nazw wymienionych powyżej. Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ wprowadzać modyfikacje wyłącznie do użytku wewnętrznego, ale modyfikacje te NIE MOGĄ być reklamowane ani w żaden inny sposób udostępniane programistom.

Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ dodawać niestandardowe interfejsy API, ale żadne takie interfejsy API NIE MOGĄ znajdować się w przestrzeni nazw będącej własnością innej organizacji lub odnoszącej się do innej organizacji. Na przykład twórcom urządzeń NIE WOLNO dodawać interfejsów API do com.google.* lub podobnej przestrzeni nazw: może to zrobić tylko firma Google. Podobnie Google NIE WOLNO dodawać interfejsów API do przestrzeni nazw innych firm. Ponadto, jeśli implementacja urządzenia zawiera niestandardowe interfejsy API spoza standardowej przestrzeni nazw Androida, te interfejsy API MUSZĄ być spakowane w udostępnionej bibliotece systemu Android, tak aby tylko aplikacje, które jawnie z nich korzystają (za pośrednictwem mechanizm) podlegają zwiększonemu zużyciu pamięci przez takie interfejsy API.

Jeśli osoba wdrażająca urządzenie zaproponuje ulepszenie jednej z powyższych przestrzeni nazw pakietów (na przykład poprzez dodanie przydatnej nowej funkcjonalności do istniejącego interfejsu API lub dodanie nowego interfejsu API), osoba wdrażająca POWINNA odwiedzić stronę source.android.com i rozpocząć proces wprowadzania zmian i zgodnie z informacjami zawartymi na tej stronie.

Należy pamiętać, że powyższe ograniczenia odpowiadają standardowym konwencjom nazewnictwa interfejsów API w języku programowania Java; ta sekcja ma po prostu na celu wzmocnienie tych konwencji i uczynienie ich wiążącymi poprzez włączenie ich do niniejszej Definicji Zgodności.

3.7. Zgodność środowiska wykonawczego

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać pełny format Dalvik Executable (DEX) oraz specyfikację i semantykę kodu bajtowego Dalvik [ Zasoby, 20 ]. Osoby wdrażające urządzenia POWINNY używać ART, referencyjnej implementacji formatu wykonywalnego Dalvik i systemu zarządzania pakietami implementacji referencyjnej.

Implementacje urządzeń MUSZĄ skonfigurować środowisko wykonawcze Dalvik, aby alokować pamięć zgodnie z platformą Android i zgodnie z poniższą tabelą. (Zobacz sekcję 7.1.1 , aby zapoznać się z definicjami rozmiaru i gęstości ekranu.)

Należy pamiętać, że wartości pamięci określone poniżej są uważane za wartości minimalne, a implementacje urządzeń MOGĄ przydzielić więcej pamięci na aplikację.

Wygląd ekranu

Gęstość ekranu

Minimalna pamięć aplikacji

mały/normalny

120 dpi (ldpi)

16 MB

160 dpi (mdpi)

213 dpi (tvdpi)

32 MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

64 MB

400 dpi (400 dpi)

96 MB

480 dpi (xxhdpi)

128MB

560 dpi (560 dpi)

192MB

640 dpi (xxxhdpi)

256 MB

duży

120 dpi (ldpi)

16 MB

160 dpi (mdpi)

32 MB

213 dpi (tvdpi)

64 MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

128MB

400 dpi (400 dpi)

192 MB

480 dpi (xxhdpi)

256 MB

560 dpi (560 dpi)

384 MB

640 dpi (xxxhdpi)

512 MB

xduży

160 dpi (mdpi)

64 MB

213 dpi (tvdpi)

96 MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

192 MB

400 dpi (400 dpi)

288MB

480 dpi (xxhdpi)

384MB

560 dpi (560 dpi)

576MB

640 dpi (xxxhdpi)

768 MB

3.8. Zgodność interfejsu użytkownika

3.8.1. Program uruchamiający (ekran główny)

Android zawiera aplikację uruchamiającą (ekran główny) i obsługę aplikacji innych firm, które zastępują program uruchamiający urządzenie (ekran główny). Implementacje urządzeń, które umożliwiają aplikacjom innych firm zastąpienie ekranu głównego urządzenia, MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.home_screen.

3.8.2. Widżety

Widżety są opcjonalne dla wszystkich implementacji urządzeń z systemem Android, ale POWINNY być obsługiwane na urządzeniach przenośnych z systemem Android.

Android definiuje typ komponentu oraz odpowiedni interfejs API i cykl życia, który pozwala aplikacjom udostępniać użytkownikowi końcowemu „AppWidget” [ Zasoby, 21 ] – jest to funkcja, która zdecydowanie ZALECA SIĘ, aby była obsługiwana w implementacjach urządzeń przenośnych. Implementacje urządzeń obsługujące osadzanie widżetów na ekranie głównym MUSZĄ spełniać następujące wymagania i deklarować obsługę funkcji platformy android.software.app_widgets.

 • Programy uruchamiające urządzenia MUSZĄ zawierać wbudowaną obsługę AppWidgets i udostępniać interfejs użytkownika, aby móc dodawać, konfigurować, przeglądać i usuwać AppWidgets bezpośrednio w programie uruchamiającym.
 • Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać renderowanie widżetów o wymiarach 4 x 4 w standardowym rozmiarze siatki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wytyczne dotyczące projektowania widżetów aplikacji w dokumentacji zestawu SDK systemu Android [ Zasoby, 21 ].
 • Implementacje urządzeń obejmujące obsługę ekranu blokady MOGĄ obsługiwać widżety aplikacji na ekranie blokady.

3.8.3. Powiadomienia

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają programistom powiadamianie użytkowników o ważnych wydarzeniach [ Zasoby, 22 ] przy użyciu funkcji sprzętu i oprogramowania urządzenia.

Niektóre interfejsy API umożliwiają aplikacjom wykonywanie powiadomień lub przyciąganie uwagi za pomocą sprzętu — w szczególności dźwięku, wibracji i światła. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać powiadomienia korzystające z funkcji sprzętowych, zgodnie z opisem w dokumentacji zestawu SDK i w zakresie, w jakim jest to możliwe w przypadku sprzętu implementującego urządzenie. Na przykład, jeśli implementacja urządzenia zawiera wibrator, MUSI poprawnie implementować interfejsy API wibracji. Jeśli w implementacji urządzenia brakuje sprzętu, odpowiednie interfejsy API MUSZĄ zostać zaimplementowane jako nieoperacyjne. To zachowanie jest szczegółowo opisane w sekcji 7 .

Dodatkowo implementacja MUSI poprawnie renderować wszystkie zasoby (ikony, pliki dźwiękowe itp.) przewidziane w interfejsach API [ Zasoby, 23 ] lub w przewodniku po stylu ikon paska stanu/systemu [ Zasoby, 24 ]. Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ zapewniać użytkownikowi alternatywne środowisko powiadomień niż zapewniane przez referencyjną implementację Android Open Source; jednakże takie alternatywne systemy powiadamiania MUSZĄ obsługiwać istniejące zasoby powiadamiania, jak powyżej.

Android zawiera obsługę różnych powiadomień, takich jak:

 • Bogate powiadomienia — interaktywne widoki bieżących powiadomień.
 • Powiadomienia ostrzegawcze — użytkownicy Widoków interaktywnych mogą podejmować działania lub je odrzucać bez opuszczania bieżącej aplikacji.
 • Powiadomienia na ekranie blokady — powiadomienia wyświetlane na ekranie blokady ze szczegółową kontrolą widoczności.

Implementacje urządzeń MUSZĄ prawidłowo wyświetlać i wykonywać te powiadomienia, w tym tytuł/nazwę, ikonę i tekst zgodnie z dokumentacją w interfejsach API systemu Android [Zasoby, 25] .

Android zawiera interfejsy API usługi nasłuchiwania powiadomień, które umożliwiają aplikacjom (po wyraźnym włączeniu przez użytkownika) otrzymywanie kopii wszystkich powiadomień po ich opublikowaniu lub aktualizacji. Implementacje urządzeń MUSZĄ poprawnie i szybko wysyłać powiadomienia w całości do wszystkich zainstalowanych i udostępnianych przez użytkowników usług nasłuchiwania, łącznie z wszelkimi metadanymi dołączonymi do obiektu Powiadomienia.

Android zawiera interfejsy API [ Zasoby, 26 ], które umożliwiają programistom włączenie wyszukiwania do swoich aplikacji i udostępnienie danych aplikacji w globalnym wyszukiwaniu systemowym. Ogólnie rzecz biorąc, ta funkcjonalność składa się z jednego, ogólnosystemowego interfejsu użytkownika, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań, wyświetla sugestie podczas wpisywania przez użytkownika i wyświetla wyniki. Interfejsy API systemu Android umożliwiają programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu do wyszukiwania w ich własnych aplikacjach oraz dostarczanie wyników do wspólnego interfejsu użytkownika wyszukiwania globalnego.

Implementacje urządzeń z systemem Android POWINNY obejmować wyszukiwanie globalne, pojedynczy, współdzielony interfejs użytkownika wyszukiwania obejmujący cały system, umożliwiający wyświetlanie sugestii w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na dane wprowadzone przez użytkownika. Implementacje urządzeń POWINNY implementować interfejsy API, które umożliwiają programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu użytkownika w celu zapewnienia wyszukiwania we własnych aplikacjach. Implementacje urządzeń implementujące interfejs wyszukiwania globalnego MUSZĄ implementować interfejsy API umożliwiające aplikacjom innych firm dodawanie sugestii do pola wyszukiwania, gdy jest ono uruchamiane w trybie wyszukiwania globalnego. Jeśli nie są zainstalowane żadne aplikacje innych firm korzystające z tej funkcjonalności, domyślnym zachowaniem POWINNO być wyświetlanie wyników i sugestii wyszukiwarki internetowej.

3.8.5. Tosty

Aplikacje mogą używać interfejsu API „Toast” do wyświetlania użytkownikowi końcowemu krótkich, niemodalnych ciągów znaków, które znikają po krótkim czasie [ Zasoby, 27 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać toasty z aplikacji dla użytkowników końcowych w jakiś dobrze widoczny sposób.

3.8.6. Motywy

Android udostępnia „motywy” jako mechanizm umożliwiający aplikacjom stosowanie stylów w całej aktywności lub aplikacji.

Android zawiera rodzinę motywów „Holo” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i działanie motywu Holo zgodnie z definicją w zestawie SDK systemu Android [ Zasoby, 28 ]. Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zmieniać żadnych atrybutów motywu Holo udostępnianych aplikacjom [ Zasoby, 29 ].

Android 5.0 zawiera rodzinę motywów „Material” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd motywu projektowego do szerokiej gamy różnych typów urządzeń z systemem Android. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać rodzinę motywów „Material” i NIE MOGĄ zmieniać żadnych atrybutów motywu Material ani ich zasobów udostępnianych aplikacjom [ Zasoby, 30 ].

System Android zawiera także rodzinę motywów „Device Default” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i styl motywu urządzenia zgodnie z definicją osoby wdrażającej urządzenie. Implementacje urządzeń MOGĄ modyfikować atrybuty motywu domyślnego urządzenia udostępniane aplikacjom [ Zasoby, 29 ].

Android obsługuje nowy wariant motywu z przezroczystymi paskami systemowymi, który umożliwia twórcom aplikacji wypełnianie zawartością aplikacji obszaru za paskiem stanu i nawigacji. Aby zapewnić spójność środowiska deweloperskiego w tej konfiguracji, ważne jest zachowanie stylu ikony paska stanu w różnych implementacjach urządzeń. Dlatego też implementacje urządzeń z systemem Android MUSZĄ używać koloru białego w ikonach stanu systemu (takich jak siła sygnału i poziom naładowania baterii) oraz powiadomieniach wydawanych przez system, chyba że ikona wskazuje problematyczny stan [ Zasoby, 29 ].

3.8.7. Animowane tapety

Android definiuje typ komponentu oraz odpowiedni interfejs API i cykl życia, który umożliwia aplikacjom udostępnianie użytkownikowi końcowemu jednej lub większej liczby „animowanych tapet” [ Zasoby, 31 ]. Animowane tapety to animacje, wzory lub podobne obrazy z ograniczonymi możliwościami wprowadzania danych, które są wyświetlane jako tapeta za innymi aplikacjami.

Uważa się, że sprzęt umożliwia niezawodne uruchamianie animowanych tapet, jeśli umożliwia uruchamianie wszystkich animowanych tapet, bez ograniczeń funkcjonalności, przy rozsądnej liczbie klatek na sekundę i bez negatywnego wpływu na inne aplikacje. Jeśli ograniczenia sprzętowe powodują awarie, nieprawidłowe działanie tapet i/lub aplikacji, nadmierne zużycie energii procesora lub baterii albo działanie z niedopuszczalnie niską liczbą klatek na sekundę, uznaje się, że sprzęt nie jest w stanie uruchomić tapety na żywo. Na przykład niektóre animowane tapety mogą wykorzystywać kontekst OpenGL 2.0 lub 3.x do renderowania swojej zawartości. Animowana tapeta nie będzie działać niezawodnie na sprzęcie, który nie obsługuje wielu kontekstów OpenGL, ponieważ użycie animowanej tapety w kontekście OpenGL może powodować konflikt z innymi aplikacjami, które również korzystają z kontekstu OpenGL.

Implementacje urządzeń umożliwiających niezawodne uruchamianie animowanych tapet, jak opisano powyżej, POWINNY implementować animowane tapety, a po wdrożeniu MUSZĄ zgłaszać flagę funkcji platformy android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Przełączanie aktywności

Ponieważ klawisz nawigacyjny funkcji Ostatnie jest OPCJONALNY, wymagania dotyczące wdrożenia ekranu przeglądu są OPCJONALNE w przypadku urządzeń z systemem Android Television i urządzeń z systemem Android Watch.

Pierwotny kod źródłowy systemu Android zawiera ekran przeglądu [ Zasoby, 32 ], interfejs użytkownika na poziomie systemu umożliwiający przełączanie zadań i wyświetlanie ostatnio używanych działań i zadań przy użyciu miniaturowego obrazu stanu graficznego aplikacji w momencie ostatniego opuszczenia aplikacji przez użytkownika. Implementacje urządzeń, w tym klawisz nawigacyjny funkcji najnowszych, jak opisano szczegółowo w sekcji 7.2.3 , MOGĄ zmieniać interfejs, ale MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • MUSI wyświetlać powiązane najnowsze wpisy jako grupę, która porusza się razem
 • MUSI obsługiwać co najmniej do 20 wyświetlanych działań
 • POWINIEN wyświetlać co najmniej tytuły 4 działań jednocześnie
 • POWINIEN wyświetlać kolor podświetlenia, ikonę i tytuł ekranu w ostatnich
 • MUSI zaimplementować funkcję przypinania ekranu [ Zasoby, 33 ] i udostępnić użytkownikowi menu ustawień umożliwiające przełączanie tej funkcji
 • POWINIEN wyświetlać afordancję końcową („x”), ale MOŻE opóźniać to do czasu interakcji użytkownika z ekranami

ZALECA SIĘ, aby w przypadku implementacji urządzeń używać interfejsu użytkownika starszej wersji systemu Android (lub podobnego interfejsu opartego na miniaturach) na ekranie przeglądu.

3.8.9. Zarządzanie wejściami

Android obsługuje zarządzanie danymi wejściowymi oraz edytory metod wprowadzania innych firm [ Zasoby, 34 ]. Implementacje urządzeń, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z metod wprowadzania danych innych firm na urządzeniu, MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.input_methods i obsługiwać interfejsy API IME zgodnie z definicją w dokumentacji zestawu SDK systemu Android.

Implementacje urządzeń deklarujące funkcję android.software.input_methods MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm umożliwiający dodawanie i konfigurowanie metod wprowadzania danych innych firm. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać interfejs ustawień w odpowiedzi na intencję android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS.

3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady

Interfejs API klienta zdalnego sterowania został wycofany z systemu Android 5.0 na rzecz szablonu powiadomień o multimediach, który umożliwia aplikacjom multimedialnym integrację z elementami sterującymi odtwarzaniem wyświetlanymi na ekranie blokady [ Zasoby, 35 ]. Implementacje urządzeń obsługujące ekran blokady MUSZĄ obsługiwać szablon powiadomień o multimediach wraz z innymi powiadomieniami.

3.8.11. Sny

Android obsługuje interaktywne wygaszacze ekranu o nazwie Dreams [ Zasoby, 36 ]. Dreams umożliwia użytkownikom interakcję z aplikacjami, gdy urządzenie podłączone do źródła zasilania jest bezczynne lub zadokowane w stacji dokującej na biurku. Urządzenia z Androidem Watch MOGĄ implementować Dreams, ale inne typy implementacji urządzeń POWINNY obejmować obsługę Dreams i zapewniać użytkownikom opcję ustawień umożliwiającą skonfigurowanie Dreams w odpowiedzi na intencję android.settings.DREAM_SETTINGS.

3.8.12. Lokalizacja

Jeśli urządzenie posiada czujnik sprzętowy (np. GPS), który może podać współrzędne lokalizacji, tryby lokalizacji MUSZĄ być wyświetlane w menu Lokalizacja w Ustawieniach [ Zasoby, 37 ].

3.8.13. Unicode i czcionka

Android zawiera obsługę kolorowych znaków emoji. Kiedy implementacje urządzeń z Androidem obejmują IME, urządzenia muszą dostarczyć użytkownikowi metodę wejściową dla znaków emoji zdefiniowanych w Unicode 6.1 [ Zasoby, 38 ]. Wszystkie urządzenia muszą być zdolne do renderowania tych znaków emoji w kolorowym glifie.

Android 5.0 zawiera obsługę czcionki Roboto 2 z różnymi wagami-Sans-Serif-Thin, Sans-Serif-Light, Sans-Serif-Medium, Sans-Serif-Black, bez seryjniczki, bezsurowód-klimatyzowany- które muszą być uwzględnione w językach dostępnych na urządzeniu i pełnym zasięgu Unicode 7.0 w zakresie łaciń, greckich i cyrylicy, w tym łacińskie zakresy A, B, C i D oraz wszystkie glify w symbolach walutowych bloku Unicode 7.0 .

3.9. Administracja urządzeniem

Android zawiera funkcje, które umożliwiają aplikacjom bezpieczeństwa wykonywanie funkcji administracji urządzeń na poziomie systemowym, takie jak egzekwowanie zasad haseł lub wykonywanie zdalnego WIPE, za pośrednictwem interfejsu API administracji urządzeń Android [ zasoby, 39 ]. Implementacje urządzeń muszą zapewnić implementację klasy DevicePolicyManager [ Resources, 40 ]. Implementacje urządzeń, które obejmują obsługę ekranu blokady, muszą obsługiwać pełny zakres zasad administracji urządzeń zdefiniowanych w dokumentacji Android SDK [ zasoby, 39 ] i zgłaszać funkcję platformy Android.software.Device_Admin.

Implementacje urządzeń mogą mieć wstępnie zainstalowaną aplikację wykonującą funkcje administrowania urządzeniami, ale tej aplikacji nie może być ustawiona poza pole jako domyślna aplikacja właściciela urządzenia [ zasoby, 41 ].

3.10. Dostępność

Android zapewnia warstwę dostępności, która pomaga użytkownikom niepełnosprawnym w łatwiejszym nawigacji w ich urządzeniach. Ponadto Android zapewnia interfejsy API platformy, które umożliwiają implementacje usług dostępu do odbierania zwrotów zwrotnych dla zdarzeń użytkownika i systemu oraz generowania alternatywnych mechanizmów sprzężenia zwrotnego, takich jak tekst na mowę, szybki sprzężenie zwrotne oraz nawigacja Trackball/D-Pad [ zasoby, 42 ]. Implementacje urządzeń muszą zapewnić implementację ram dostępu Android zgodnie z domyślną implementacją Androida. Implementacje urządzeń muszą spełniać następujące wymagania:

 • Musi obsługiwać implementacje usług dostępnościowych stron trzecich za pośrednictwem interfejsów API Android.AccessibilityService [ Zasoby, 43 ]
 • Musi generować dostęp do dostępu i dostarczyć te zdarzenia do wszystkich zarejestrowanych implementacji dostępu do usług w sposób zgodny z domyślną implementacją Androida
 • O ile urządzenie zegarek na Androida bez wyjścia dźwięku, implementacje urządzeń muszą zapewnić mechanizm dostępny dla użytkownika do włączenia i wyłączania usług dostępności, i musi wyświetlić ten interfejs w odpowiedzi na zamiar Android.Provider.settings.action_accessibility_settings.

Ponadto implementacje urządzeń powinny zapewnić wdrożenie usługi dostępności na urządzeniu i powinny zapewnić użytkownikom mechanizm umożliwiający usługę dostępności podczas konfiguracji urządzeń. Wdrożenie usługi dostępności jest dostępne w projekcie Eyes Free [ Resources, 44 ].

3.11. Tekst na mowę

Android obejmuje interfejsy API, które pozwalają aplikacjom korzystać z usług tekstowych (TTS) i pozwala dostawcom usług na dostarczenie wdrażania usług TTS [ zasoby, 45 ]. Implementacje urządzeń zgłaszające funkcję Android.hardware.audio.output musi spełniać te wymagania związane z ramą Android TTS.

Implementacje urządzeń:

 • Musi obsługiwać interfejsy API Framework Android TTS i powinien zawierać silnik TTS obsługujący języki dostępne na urządzeniu. Należy pamiętać, że oprogramowanie open source z Androidem na Androidzie zawiera w pełni funkcjonalną implementację silnika TTS.
 • Musi obsługiwać instalację silników TTS innych firm
 • Musi zapewnić interfejs dostępny dla użytkownika, który pozwala użytkownikom wybrać silnik TTS do użytku na poziomie systemowym

3.12. Framework wejściowy telewizji

Framework wejściowy telewizji Android (TIF) upraszcza dostarczanie treści na żywo do urządzeń telewizyjnych Android. TIF zapewnia standardowy interfejs API do tworzenia modułów wejściowych, które kontrolują urządzenia telewizyjne z Androidem. Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą obsługiwać programy wejściowe telewizyjne [ Zasoby, 46 ].

Implementacje urządzeń, które obsługują TIF, muszą zadeklarować funkcję platformy android.software.live_tv.

4. Zgodność opakowań aplikacji

Implementacje urządzeń muszą zainstalować i uruchamiać pliki Androida „.APK” zgodnie z narzędziem „AAPT” zawarte w oficjalnym systemie Android SDK [ Resources, 47 ].

Implementacje urządzeń nie mogą rozszerzać żadnego .APK [ Zasoby, 48 ], Androida Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik ByteCode [ Zasoby, 20 ] lub renderskryptowe formaty bajt inne kompatybilne urządzenia

5. Kompatybilność multimediów

5.1. Kodeki multimedialne

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać podstawowe formaty mediów określone w dokumentacji Android SDK [ Zasoby, 50 ], z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie dozwolone w tym dokumencie. W szczególności implementacje urządzeń muszą obsługiwać formaty multimediów, enkodery, dekodery, typy plików i formaty kontenerów zdefiniowane w poniższych tabelach. Wszystkie te kodeki są dostarczane jako implementacje oprogramowania w preferowanej implementacji Androida z projektu open source Android.

Należy pamiętać, że ani Google, ani Sojusz Open Słuchawki nie składają żadnych oświadczeń, że te kodeki są wolne od patentów stron trzecich. Osoby, które zamierzają korzystać z tego kodu źródłowego w sprzęcie lub oprogramowaniu, zaleca się, aby implementacje tego kodu, w tym w oprogramowaniu open source lub Shareware, mogą wymagać licencji patentowych od odpowiednich posiadaczy patentów.

5.1.1. Kodeksy audio

Format / kodek

Enkoder

Dekoder

Detale

Obsługiwane formaty typu plików / kontenera

Profil MPEG-4 AAC

(AAC LC)

Wymagane 1

WYMAGANY

Obsługa zawartości mono/stereo/5.0/5.12 ze standardowymi szybkościami próbkowania od 8 do 48 kHz.

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4, .M4a)

• ADTS RAW AAC (.AAC, Decode in Android 3.1+, koduj w Android 4.0+, ADIF nie jest obsługiwany)

• MPEG-TS (.ts, nie można go szukać, Android 3.0+)

MPEG-4 Profil AAC (AAC+)

Wymagane 1

(Android 4.1+)

WYMAGANY

Obsługa zawartości mono/stereo/5.0/5.12 ze standardowymi szybkościami próbkowania od 16 do 48 kHz.

MPEG-4 on aacv2

Profil (ulepszony AAC+)

WYMAGANY

Obsługa zawartości mono/stereo/5.0/5.12 ze standardowymi szybkościami próbkowania od 16 do 48 kHz.

AAC Eld (ulepszone niskie opóźnienie AAC)

Wymagane 1

(Android 4.1+)

WYMAGANY

(Android 4.1+)

Obsługa zawartości mono/stereo ze standardowymi szybkościami próbkowania od 16 do 48 kHz.

AMR-NB

Wymagane 3

Wymagane 3

4,75 do 12,2 kb / s próbował @ 8kHz

3GPP (.3GP)

AMR-WB

Wymagane 3

Wymagane 3

9 stawek z 6,60 kbit/s do 23,85 kbit/s próbkowanych @ 16kHz

FLAC

WYMAGANY

(Android 3.1+)

Mono/stereo (bez multichannel). Szybkość próbkowania do 48 kHz (ale do 44,1 kHz jest zalecana na urządzeniach o wydajności 44,1 kHz, ponieważ spadek w dół 48 do 44,1 kHz nie zawiera filtra dolnoprzepustowego). 16-bitowy zalecany; Żaden dither nie ubiegał się o 24-bitowy.

Tylko flac (.flac)

MP3

WYMAGANY

Stała mono/stereo 8-320 kb/s (CBR) lub zmienna transmisja transmisji (VBR)

MP3 (.mp3)

Midi

WYMAGANY

MIDI Typ 0 i 1. DLS Wersja 1 i 2. XMF i Mobile XMF. Obsługa formatów dzwonków RTTTL/RTX, OTA i IMELODY

• Typ 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)

• rtttl/rtx (.rtttl, .rtx)

• OTA (.OTA)

• Imelody (.Myy)

Vorbis

WYMAGANY

• OGG (.ogg)

• Matroska (.MKV, Android 4.0+)

PCM/Wave

Wymagane 4

(Android 4.1+)

WYMAGANY

16-bitowy liniowy PCM (stawki aż do granic sprzętu). Urządzenia muszą obsługiwać prędkości próbkowania w zakresie rejestrowania surowego PCM przy częstotliwościach 8000, 11025, 16000 i 44100 Hz.

Fala (.wav)

Opus

WYMAGANY

(Android 5.0+)

Matroska (.mkv)

1 Wymagane do implementacji urządzeń, które definiują Android.Hardware.mikrofon, ale opcjonalny dla implementacji urządzeń zegarek z Androidem.

2 Wymagane jest tylko spadek zawartości 5.0/5.1; Nagrywanie lub renderowanie więcej niż 2 kanałów jest opcjonalne.

3 Wymagane do implementacji urządzeń przenośnych Androida.

4 Wymagane do implementacji urządzeń, które definiują Android.Hardware.mikrofon, w tym implementacje urządzeń zegarka z Androidem.

5.1.2. Kodeksy obrazu

Format / kodek

Enkoder

Dekoder

Detale

Obsługiwane formaty typu plików / kontenera

JPEG

WYMAGANY

WYMAGANY

Baza+progresywna

Jpeg (.jpg)

GIF-y

WYMAGANY

GIF (.gif)

PNG

WYMAGANY

WYMAGANY

Png (.png)

BMP

WYMAGANY

BMP (.bmp)

Webp

WYMAGANY

WYMAGANY

WebP (.Webp)

5.1.3. Kodeksy wideo

Kodeksy wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń z Androidem.

Format / kodek

Enkoder

Dekoder

Detale

Obsługiwane formaty typu plików / kontenera

H.263

Wymagane 1

Wymagane 2

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.MP4)

H.264 AVC

Wymagane 2

Wymagane 2

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 5.2 i 5.3

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.MP4)

• MPEG-TS (.ts, AAC Audio, nie można go szukać, Android 3.0+)

H.265 HEVC

Wymagane 2

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 5.3

MPEG-4 (.MP4)

MPEG-4 sp

Wymagane 2

3GPP (.3GP)

VP83

Wymagane 2

(Android 4.3+)

Wymagane 2

(Android 2.3.3+)

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 5.2 i 5.3

• WebM (.Webm) [ Zasoby, 110 ]

• Matroska (.MKV, Android 4.0+) 4

VP9

Wymagane 2

(Android 4.4+)

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 5. 3

• WebM (.Webm) [ Zasoby, 110 ]

• Matroska (.MKV, Android 4.0+) 4

1 Wymagane do implementacji urządzeń, które obejmują sprzęt aparatu i definiują Android.hardware.camera lub Android.hardware.camera.front.

2 Wymagane do implementacji urządzeń z wyjątkiem urządzeń zegarka z Androidem.

3 Aby uzyskać akceptowalną jakość usług przesyłania strumieniowego wideo i konferencji wideo, implementacje urządzeń powinny korzystać z kodeka sprzętowego VP8, która spełnia wymagania w [ Zasoby, 51 ].

4 Implementacje urządzeń powinny obsługiwać pisanie plików Webm Matroska.

5.2. Kodowanie wideo

Kodeksy wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń z Androidem.

Implementacje urządzeń z Androidem z obsługą H.264 Codec muszą obsługiwać bazowy profil poziom 3 i następujące profile kodowania wideo SD (standardowa definicja) i powinny obsługiwać główny poziom profilu 4 i następujące profile kodowania wideo HD (wysoka definicja). Urządzenia telewizyjne z Androidem są zdecydowanie zalecane do kodowania wideo HD 1080P przy 30 fps.

SD (niska jakość)

SD (wysoka jakość)

HD 720P1

HD 1080P1

Rozdzielczość wideo

320 x 240 px

720 x 480 px

1280 x 720 px

1920 x 1080 px

Ilość klatek

20 fps

30 fps

30 fps

30 fps

Szybkość wideo

384 kbps

2 Mbps

4 Mbps

10 Mb/s

1, gdy jest obsługiwany przez sprzęt, ale zdecydowanie zalecany dla urządzeń telewizyjnych z Androidem.

Implementacje urządzeń z Androidem z obsługą kodeku VP8 muszą obsługiwać profile kodowania wideo SD i powinny obsługiwać następujące profile kodowania wideo HD (wysoka rozdzielczość).

SD (niska jakość)

SD (wysoka jakość)

HD 720P1

HD 1080P1

Rozdzielczość wideo

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 px

1920 x 1080 px

Ilość klatek

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

Szybkość wideo

800 kbps

2 Mbps

4 Mbps

10 Mb/s

1, gdy jest obsługiwany przez sprzęt.

5.3. Dekodowanie wideo

Kodeksy wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń z Androidem.

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać dynamiczne przełączanie rozdzielczości wideo w tym samym strumieniu dla kodeków VP8, VP9, ​​H.264 i H.265.

Implementacje urządzeń z Androidem z dekoderami H.264 muszą obsługiwać podstawowy profil poziom 3 i następujące profile dekodowania wideo SD i powinny obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z Androidem muszą obsługiwać wysoki poziom 4.2 i profil dekodowania HD 1080P.

SD (niska jakość)

SD (wysoka jakość)

HD 720P1

HD 1080P1

Rozdzielczość wideo

320 x 240 px

720 x 480 px

1280 x 720 px

1920 x 1080 px

Ilość klatek

30 fps

30 fps

30 fps / 60 fps2

30 fps / 60 fps2

Szybkość wideo

800 kbps

2 Mbps

8 Mbps

20 Mbps

1 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych z Androidem, ale dla innych typów urządzeń tylko w przypadku obsługi sprzętu.

2 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych Android.

Implementacje urządzeń z Androidem podczas obsługi kodeka VP8, jak opisano w sekcji 5.1.3 , muszą obsługiwać następujące profile dekodowania SD i powinny obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z Androidem muszą obsługiwać profil dekodowania HD 1080P.

SD (niska jakość)

SD (wysoka jakość)

HD 720P1

HD 1080P1

Rozdzielczość wideo

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 px

1920 x 1080 px

Ilość klatek

30 fps

30 fps

30 fps / 60 fps2

30/60 fps2

Szybkość wideo

800 kbps

2 Mbps

8 Mbps

20 Mbps

1 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych z Androidem, ale dla innych typów urządzeń tylko po obsłudze sprzętu.

2 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych Android.

Implementacje urządzeń z Androidem, obsługując kodek VP9, ​​jak opisano w sekcji 5.1.3 , muszą obsługiwać następujące profile dekodowania wideo SD i powinny obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z Androidem są zdecydowanie zalecane do obsługi profilu dekodowania HD 1080P i powinny obsługiwać profil dekodowania UHD. Gdy obsługiwany jest profil dekodowania wideo UHD, musi obsługiwać 8 -bitową głębokość kolorów.

SD (niska jakość)

SD (wysoka jakość)

HD 720P 1

HD 1080P 2

UHD 2

Rozdzielczość wideo

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 px

1920 x 1080 px

3840 x 2160 px

Ilość klatek

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

Szybkość wideo

600 kbps

1,6 Mbps

4 Mbps

10 Mb/s

20 Mbps

1 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych z Androidem, ale dla innych typów urządzeń tylko po obsłudze sprzętu.

2 zdecydowanie zalecane do implementacji urządzeń telewizyjnych Android, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

Implementacje urządzeń z Androidem, obsługując kodek H.265, jak opisano w sekcji 5.1.3 , muszą obsługiwać główny poziom głównego profilu 3 i następujące profile dekodowania wideo SD i powinny obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z Androidem muszą obsługiwać główny poziom profilu 4.1 Główny poziom i profil dekodowania HD 1080P i powinny obsługiwać główny profil poziomu Main10 poziomu 5 i profil dekodowania UHD.

SD (niska jakość)

SD (wysoka jakość)

HD 720P 1

HD 1080p 1

UHD 2

Rozdzielczość wideo

352 x 288 px

640 x 360 px

1280 x 720 px

1920 x 1080 px

3840 x 2160 px

Ilość klatek

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

Szybkość wideo

600 kbps

1,6 Mbps

4 Mbps

10 Mb/s

20 Mbps

1 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych z Androidem, ale dla innych typów urządzeń tylko po obsłudze sprzętu.

2 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych z Androidem, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

5.4. Nagrywanie dźwięku

Podczas gdy niektóre wymagania przedstawione w tej sekcji są podawane tak, jak powinny od czasu Androida 4.3, planowana jest definicja kompatybilności dla przyszłej wersji, aby je zmienić. Istniejące i nowe urządzenia z Androidem są bardzo zachęcane do spełnienia tych wymagań lub nie będą w stanie osiągnąć kompatybilności z Androidem po zaktualizowaniu do przyszłej wersji.

5.4.1. Surowe przechwytywanie dźwięku

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.Hardware.mikrofon, muszą umożliwić przechwytywanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Format : liniowy PCM, 16-bitowy
 • Szybkość próbkowania : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kanały : Mono

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.Hardware.mikrofon powinien umożliwić przechwytywanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Format : liniowy PCM, 16-bitowy
 • Szybkość próbkowania : 22050, 48000
 • Kanały : stereo

5.4.2. Przechwytywanie w celu rozpoznawania głosu

Oprócz powyższych specyfikacji nagrywania, gdy aplikacja zaczęła rejestrować strumień dźwięku za pomocą Android.media.mediarEcorder.audiOsource.voice_recognition Audio Źródło:

 • Urządzenie powinno wykazywać w przybliżeniu płaską amplitudę w porównaniu z charakterystyką częstotliwości: konkretnie, ± 3 dB, od 100 Hz do 4000 Hz.
 • Wrażliwość na wejście audio powinna być ustawiona tak, aby źródło mocy dźwięku 90 dB (SPL) przy 1000 Hz daje RMS 2500 dla próbek 16-bitowych.
 • Poziomy amplitudy PCM powinny liniowo śledzić zmiany wejściowe SPL w zakresie co najmniej 30 dB od -18 dB do +12 dB RE 90 dB SPL w mikrofonie.
 • Całkowite zniekształcenie harmoniczne powinno być mniejsze niż 1% dla 1 kHz przy poziomie wejściowym SPL 90 dB na mikrofonie.
 • Przetwarzanie redukcji szumów, jeśli jest obecne, musi być wyłączone.
 • Automatyczna kontrola wzmocnienia, jeśli jest obecna, musi być wyłączona

Jeśli platforma obsługuje technologie tłumienia szumu dostrojone do rozpoznawania mowy, efekt musi być kontrolowany z interfejsu API Android.Media.audiofx.noisesupressor. Co więcej, pole UUID dla deskryptora efektu tłumika szumu musi jednoznacznie zidentyfikować każdą implementację technologii tłumienia szumu.

5.4.3. Schwytanie do przekierowania odtwarzania

Klasa Android.media.mediarEcorder.audiOsource zawiera źródło audio Remote_SubMix. Urządzenia, które deklarują android.hardware.audio.output muszą poprawnie zaimplementować źródło audio remote_submix, aby gdy aplikacja korzysta z Android.media.AudiOreCord API do rejestrowania z tego źródła dźwięku, może uchwycić mieszankę wszystkich strumieni audio, z wyjątkiem poniższych :

 • Stream_ring
 • Stream_alarm
 • Stream_notification

5.5. Odtwarzanie dźwięku

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.hardware.audio.output, muszą spełniać wymagania w tej sekcji.

5.5.1. Raw odtwarzanie dźwięku

Urządzenie musi umożliwić odtwarzanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Format : liniowy PCM, 16-bitowy
 • Szybkość próbkowania : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kanały : mono, stereo

Urządzenie powinno umożliwić odtwarzanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Szybkość próbkowania : 24000, 48000

5.5.2. Efekty dźwiękowe

Android zapewnia interfejs API dla efektów audio dla implementacji urządzeń [ zasoby, 52 ]. Implementacje urządzeń, które deklarują funkcję Android.hardware.audio.output:

 • Musi obsługiwać Effect_Type_equalizer i Effect_Type_Loudness_enhancer Implementacje kontrolowane przez podklasę audioeffect, Loudnessenhancer
 • Musi obsługiwać implementację API Visualizer, kontrolowaną za pośrednictwem klasy wizualizatora
 • Powinien obsługiwać Effect_Type_Bass_Boost, Effect_Type_ENV_REVERB, EFECT_TYPE_PRESET_REVERB i EFECT_TYPE_VIRTUALIZER KONTOPLALNE ZAMUJĄCYCH SUBLASY AUDIOEFFECT BASSBOOS.

5.5.3. Objętość wyjściowa dźwięku

Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą zawierać obsługę głośności głównego systemu i tłumienia objętości cyfrowej dźwięku na obsługiwanych wyjściach, z wyjątkiem sprężonego wyjścia przechodzącego audio (gdzie na urządzeniu nie jest wykonywane dekodowanie audio).

5.6. Opóźnienie dźwięku

Opóźnienie dźwięku to opóźnienie czasowe, gdy sygnał audio przechodzi przez system. Wiele klas aplikacji opiera się na krótkich opóźnieniach, aby osiągnąć efekty dźwiękowe w czasie rzeczywistym.

Do celów niniejszej sekcji użyj następujących definicji:

 • Opóźnienie wyjściowe -przedział między tym, gdy aplikacja zapisuje ramkę danych kodowanych przez PCM, a gdy odpowiedni dźwięk może być usłyszany przez zewnętrznego słuchacza lub obserwowany przez przetwornik.
 • Opóźnienie wyjściowe zimnego - opóźnienie wyjściowe dla pierwszej ramki, gdy system wyjściowy audio był bezczynny i zasilany przed żądaniem.
 • Stałe opóźnienie wyjściowe - opóźnienie wyjściowe dla kolejnych ram, po odtwarzaniu urządzenia audio.
 • Opóźnienie wejściowe -interwał między tym, gdy dźwięk zewnętrzny jest prezentowany urządzeniu, a gdy aplikacja odczytuje odpowiedni ramkę danych kodowanych przez PCM.
 • Opóźnienie zimnego wejścia - suma utraconego czasu wejścia i opóźnienie wejściowe dla pierwszej ramki, gdy system wejściowy audio był bezczynny i zasilany przed żądaniem.
 • ciągłe opóźnienie wejściowe - opóźnienie wejściowe dla kolejnych ram, podczas gdy urządzenie przechwytuje dźwięk.
 • Zimna drgła wyjściowa - wariancja między osobnymi pomiarami wartości opóźnienia wyjściowego zimnego.
 • Druknie zimne - wariancja między osobnymi pomiarami wartości opóźnienia zimnego wejścia.
 • Ciągłe opóźnienie w obie strony -suma ciągłego opóźnienia wejściowego oraz ciągłe opóźnienie wyjściowe plus 5 milisekund.
 • OpenSl ES PCM Bufor Queue API -zestaw API Opensl ES związanych z PCM w Android NDK; Zobacz NDK_ROOT/DOCS/Opensles/index.html.

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.Hardware.audio.output powinny spełniać lub przekraczać te wymagania wyjściowe dźwięku:

 • opóźnienie wyjściowe zimnego 100 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie wyjściowe 45 milisekund lub mniej
 • zminimalizuj buziony na zimno

Jeśli implementacja urządzenia spełnia wymagania niniejszej sekcji po jakiejkolwiek początkowej kalibracji podczas korzystania z interfejsu API w kolejce bufora OpenSl ES PCM, dla ciągłego opóźnienia wyjściowego i opóźnienia wyjściowego na co najmniej jednym obsługiwanym urządzeniu wyjściowym audio, może zgłaszać obsługę dźwięku o niskiej opóźnieniu audio , zgłaszając funkcję Android.hardware.audio.low_latency za pośrednictwem klasy Android.Content.PM.PACKAGEMANAGER [ Resources, 53 ]. I odwrotnie, jeśli wdrożenie urządzenia nie spełnia tych wymagań, nie może zgłaszać obsługi dźwięku o niskiej opóźnieniu.

Implementacje urządzeń, które zawierają Android.Hardware.Microfone powinny spełniać te wejściowe wymagania audio:

 • Opóźnienie zimnego wejścia 100 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie wejściowe 30 milisekund lub mniej
 • Ciągłe opóźnienie w obie strony 50 milisekund lub mniej
 • zminimalizuj zimny jitter wejściowy

5.7. Protokoły sieciowe

Urządzenia muszą obsługiwać protokoły sieci multimediów do odtwarzania audio i wideo, jak określono w dokumentacji Android SDK [ Resources, 50 ]. W szczególności urządzenia muszą obsługiwać następujące protokoły sieci mediów:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • Progresywne przesyłanie strumieniowe HTTP
 • HTTP (S) Protokół przesyłania strumieniowego na żywo, wersja 3 [ Zasoby, 54 ]

5.8. Bezpieczne media

Implementacje urządzeń, które obsługują bezpieczne wyjście wideo i są w stanie obsługiwać bezpieczne powierzchnie, muszą zadeklarować obsługę display.flag_secure. Implementacje urządzeń, które deklarują obsługę Display.Flag_Secure, jeśli obsługują one bezprzewodowy protokół wyświetlania, muszą zabezpieczyć łącze za pomocą silnego kryptograficznie mechanizmu, takiego jak HDCP 2.x lub wyższy dla wyświetlaczy Wireless. Podobnie, jeśli obsługują przewodowy wyświetlacz zewnętrzny, implementacje urządzeń muszą obsługiwać HDCP 1.2 lub więcej. Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą obsługiwać HDCP 2.2 dla urządzeń obsługujących rozdzielczość 4K i HDCP 1.4 lub wyższy dla niższych rozdzielczości. Implementacja open source z Androidem na Androidzie obejmuje obsługę wyświetlaczy bezprzewodowych (miracast) i przewodowych (HDMI), które spełniają ten wymóg.

6. Narzędzia i kompatybilność opcji programisty

6.1. Narzędzia deweloperskie

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać narzędzia programistów Androida dostarczone w systemie Android SDK. Urządzenia kompatybilne z Androidem muszą być kompatybilne z:

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać wszystkie funkcje ADB, jak udokumentowano w systemie Android SDK, w tym wysypisk [ zasobów, 56 ]. Demon ADB po stronie urządzenia musi być domyślnie nieaktywny i musi istnieć mechanizm dostępny dla użytkownika do włączenia mostu debugowego Androida. Jeśli implementacja urządzenia pomija tryb peryferyjny USB, musi wdrożyć most debugowania Androida za pośrednictwem sieci lokalnej (takiej jak Ethernet lub 802.11).

Android zawiera obsługę bezpiecznego ADB. Secure ADB umożliwia ADB na znanych uwierzytelnionych hostach. Implementacje urządzeń muszą obsługiwać bezpieczny ADB.

 • Dalvik Debug Monitor Service (DDMS) [ Zasoby, 57 ]

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać wszystkie funkcje DDMS, jak udokumentowano w systemie Android SDK. Ponieważ DDMS korzysta z ADB, obsługa DDMS powinna być domyślnie nieaktywna, ale musi być obsługiwana za każdym razem, gdy użytkownik aktywuje most debugowania Androida, jak wyżej.

Implementacje urządzeń muszą zawierać Framework Monkey i udostępnić je do korzystania z aplikacji.

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać narzędzie Systrace, jak udokumentowano w systemie Android SDK. Systrace musi być domyślnie nieaktywna i musi istnieć mechanizm dostępny dla użytkownika do włączenia Systrace.

Większość systemów opartych na systemie Linux i Apple Macintosh rozpoznaje urządzenia z Androidem za pomocą standardowych narzędzi SDK z Androidem, bez dodatkowego wsparcia; Jednak systemy Microsoft Windows zazwyczaj wymagają sterownika nowych urządzeń z Androidem. (Na przykład nowe identyfikatory dostawców, a czasem nowe identyfikatory urządzeń wymagają niestandardowych sterowników USB dla systemów systemu Windows.) Jeśli implementacja urządzenia jest nierozpoznana przez narzędzie ADB, jak podano w standardowym systemie Android SDK, implementatorzy urządzeń muszą zapewnić sterowniki Windows umożliwiające programistom łączenie się urządzenie za pomocą protokołu ADB. Te sterowniki muszą być dostarczone dla systemu Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 9 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej.

6.2. Opcje programistów

Android zawiera obsługę programistów w konfigurowaniu ustawień związanych z tworzeniem aplikacji. Implementacje urządzeń muszą uhonorować Android.Settings.application_development_settings, aby pokazać ustawienia związane z opracowywaniem aplikacji [ zasoby, 60 ]. Implementacja z Androidem na Androidzie Upstream ukrywa domyślnie menu opcji programistów i umożliwia użytkownikom uruchamianie opcji programisty po naciśnięciu siedmiu (7) razy w ustawieniach > O elemencie menu numeru budynku . Implementacje urządzeń muszą zapewnić spójne wrażenia dla opcji programistów. W szczególności implementacje urządzeń muszą domyślnie ukryć opcje programistów i muszą zapewnić mechanizm umożliwiający opcje programistów zgodne z implementacją Androida w górę.

7. Kompatybilność sprzętu

Jeśli urządzenie zawiera konkretny komponent sprzętowy, który ma odpowiedni interfejs API dla twórców stron trzecich, implementacja urządzenia musi zaimplementować ten interfejs API, jak opisano w dokumentacji Android SDK. Jeśli interakcja API w SDK oddziałuje z komponentem sprzętowym, który jest opcjonalny, a implementacja urządzenia nie posiada tego komponentu:

 • Kompletne definicje klas (jak udokumentowane przez SDK) dla interfejsów API komponentu muszą być nadal prezentowane.
 • Zachowania interfejsu API muszą być wdrażane jako w jakiś rozsądny sposób, w jakiś sposób.
 • Metody API muszą zwrócić wartości zerowe, w których dozwolone przez dokumentację SDK.
 • Metody API muszą zwrócić implementacje NO-OP klas, w których wartości zerowe nie są dozwolone przez dokumentację SDK.
 • Metody API nie mogą wyrzucać wyjątków nie udokumentowanych przez dokumentację SDK.

Typowym przykładem scenariusza, w którym obowiązują te wymagania, jest interfejs API telefonii: nawet na urządzeniach innych niż telefoniczne interfejsy API muszą być wdrażane jako rozsądne brak.

Implementacje urządzeń muszą konsekwentnie zgłaszać dokładne informacje o konfiguracji sprzętowej za pomocą metod getSystemAvailableFeatures () i HassystemFeature (String) na klasie Android.Content.pm.PackageManager dla tego samego odcisku palca. [ Zasoby, 53]

7.1. Wyświetlacz i grafika

Android zawiera obiekty, które automatycznie dostosowują zasoby aplikacji i układy interfejsu użytkownika odpowiednio dla urządzenia, aby zapewnić, że aplikacje zewnętrzne działają dobrze w różnych konfiguracjach sprzętowych [ zasoby, 61 ]. Urządzenia muszą prawidłowo zaimplementować te interfejsy API i zachowania, jak szczegółowo opisano w tej sekcji.

Jednostki odnoszące się do wymagań w niniejszej sekcji są zdefiniowane w następujący sposób:

 • Fizyczny rozmiar po przekątnej - odległość w calach między dwoma przeciwnymi zakątkami oświetlonej części wyświetlacza.
 • DOTS na cal (DPI) - Liczba pikseli objęty liniowym rozpiętością poziomym lub pionowym 1 ". W przypadku wymienionych wartości DPI zarówno poziome, jak i pionowe DPI muszą być w zakresie.
 • Współczynnik kształtu - stosunek dłuższego wymiaru ekranu do krótszego wymiaru. Na przykład wyświetlacz 480x854 pikseli wynosiłby 854 /480 = 1,779, lub około „16: 9”.
 • Piksel niezależny od gęstości (DP) -wirtualna jednostka pikseli znormalizowana do ekranu 160 dpi, obliczona jako: piksele = dps * (gęstość / 160).

7.1.1. Konfiguracja ekranu

7.1.1.1. Rozmiar ekranu

Urządzenia zegarka z Androidem (szczegółowo w sekcji 2 ) mogą mieć mniejsze rozmiary ekranu, jak opisano w tej sekcji.

Framework interfejsu użytkownika Android obsługuje różne rozmiary ekranu i pozwala aplikacjom na zapytanie o rozmiar ekranu urządzenia (czyli „układ ekranu”) za pośrednictwem Android.Content.Res.Configuration.ScreenLayout z screenlayout_size_mask. Implementacje urządzeń muszą zgłosić prawidłowy rozmiar ekranu zgodnie z definicją w dokumentacji Android SDK [ zasoby, 61 ] i określone przez platformę Android na Android. W szczególności implementacje urządzeń muszą zgłosić prawidłowy rozmiar ekranu zgodnie z następującymi wymiarami ekranu Pixel niezależne od gęstości logicznej.

 • Urządzenia muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 426 dp x 320 dp („małe”), chyba że jest to urządzenie zegarka z Androidem.
 • Urządzenia, które zgłaszają rozmiar ekranu „normalny”, muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 480 dp x 320 dp.
 • Urządzenia, które zgłaszają rozmiar ekranu „Large”, muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 640 dp x 480 dp.
 • Urządzenia, które zgłaszają rozmiar ekranu „Xlarge”, muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 960 dp x 720 dp.

Ponadto,

 • Urządzenia zegarka z Androidem muszą mieć ekran o fizycznym rozmiarze w zakresie od 1,1 do 2,5 cala
 • Inne rodzaje implementacji urządzeń z Androidem, z fizycznie zintegrowanym ekranem, muszą mieć ekran co najmniej 2,5 cala w fizycznym rozmiarze.

Urządzenia nie mogą w żadnym momencie zmieniać zgłoszonego rozmiaru ekranu.

Aplikacje opcjonalnie wskazują, które rozmiary ekranu obsługują za pośrednictwem Atrybut w pliku AndroidManifest.xml. Implementacje urządzeń muszą poprawnie honorować podaną obsługę aplikacji dla małych, normalnych, dużych, dużych i Xlarge, jak opisano w dokumentacji Android SDK.

7.1.1.2. Proporcje ekranu

Urządzenia zegarka z Androidem mogą mieć współczynnik kształtu 1,0 (1: 1).

Współczynnik kształtu ekranu musi być wartością od 1,3333 (4: 3) do 1,86 (około 16: 9), ale urządzenia zegarka z Androidem mogą mieć współczynnik kształtu 1,0 (1: 1), ponieważ taka implementacja urządzenia będzie używać UI_Mode_Type_Watch jako The android.content.res.configuration.uimode.

7.1.1.3. Gęstość ekranu

Ramy interfejsu użytkownika Androida definiuje zestaw standardowych gęstości logicznej, aby pomóc programistom aplikacji w ukierunkowaniu zasobów aplikacji. Implementacje urządzeń muszą zgłaszać tylko jedną z następujących logicznych gęstości linii Android za pośrednictwem interfejsów API Android.util.displaymetrics i muszą wykonywać aplikacje przy tej standardowej gęstości i nie mogą zmieniać wartości w dowolnym momencie dla domyślnego wyświetlacza.

 • 120 DPI (LDPI)
 • 160 DPI (MDPI)
 • 213 DPI (TVDPI)
 • 240 DPI (HDPI)
 • 320 DPI (XHDPI)
 • 400 DPI (400dpi)
 • 480 DPI (xxhdpi)
 • 560 DPI (560dpi)
 • 640 DPI (xxxhdpi)

Implementacje urządzeń powinny zdefiniować standardową gęstość systemu Android Framework, która jest liczbowo najbliżej gęstości fizycznej ekranu, chyba że ta gęstość logiczna popycha zgłoszony rozmiar ekranu poniżej minimalnego obsługiwanego. Jeśli standardowa gęstość systemu Android Framework, która jest numerycznie najbliżej gęstości fizycznej, powoduje rozmiar ekranu, który jest mniejszy niż najmniejszy obsługiwany kompatybilny rozmiar ekranu (szerokość 320 dp), implementacje urządzeń powinny zgłosić kolejną najniższą gęstość standardowej struktury Androida.

7.1.2. Wyświetl metryki

Implementacje urządzeń muszą zgłaszać prawidłowe wartości dla wszystkich wskaźników wyświetlania zdefiniowanych w Android.util.DisplaMetrics [ Zasoby, 62 ] i muszą zgłaszać te same wartości niezależnie od tego, czy ekran osadzony czy zewnętrzny jest używany jako wyświetlacz domyślny.

7.1.3. Orientacja ekranu

Urządzenia muszą zgłaszać, które orientacje ekranowe obsługują (Android.hardware.screen.portrait i/lub Android.hardware.screen.landscape) i muszą zgłosić co najmniej jedną obsługiwaną orientację. Na przykład urządzenie z ekranem krajobrazu o stałej orientacji, takie jak telewizja lub laptop, powinno zgłaszać tylko Android.hardware.screen.landscape.

Urządzenia, które zgłaszają obie orientacje ekranu, muszą obsługiwać dynamiczną orientację według aplikacji do orientacji ekranu portretowego lub krajobrazu. Oznacza to, że urządzenie musi szanować żądanie aplikacji dotyczące określonej orientacji ekranu. Implementacje urządzeń mogą wybrać orientację portretową lub krajobrazową jako domyślną.

Urządzenia muszą zgłosić prawidłową wartość bieżącej orientacji urządzenia, za każdym razem, gdy jest zapytany za pośrednictwem Android.Content.Res.Configuration.orientacja, Android.View.display.getorientation () lub inne interfejsy API.

Urządzenia nie mogą zmieniać zgłoszonego rozmiaru lub gęstości ekranu podczas zmiany orientacji.

7.1.4. Przyspieszenie grafiki 2D i 3D

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać zarówno OpenGL ES 1.0, jak i 2.0, w sposób uosabiany i szczegółowy w dokumentacjach SDK z Androidem. Implementacje urządzeń powinny obsługiwać OpenGL ES 3.0 lub 3.1 na urządzeniach zdolnych do ich obsługi. Implementacje urządzeń muszą również obsługiwać Android RenderScript, jak szczegółowo opisano w dokumentacji Android SDK [ Zasoby, 63 ].

Implementacje urządzeń muszą również poprawnie identyfikować się jako obsługujące OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 lub OpenGL 3.1. To jest:

 • Zarządzane interfejsy API (takie jak metoda GLES10.GetString () muszą zgłosić obsługę OpenGL ES 1.0 i OpenGL ES 2.0.
 • Natywne interfejsy API OpenGL C/C ++ (API dostępne dla aplikacji za pośrednictwem libgles_v1cm.so, libgles_v2.so lub libgl.so) muszą zgłaszać obsługę OpenGL ES 1.0 i OpenGL ES 2.0.
 • Implementacje urządzeń, które deklarują obsługę OpenGL ES 3.0 lub 3.1, muszą obsługiwać odpowiednie zarządzane interfejsy API i zawierać obsługę natywnych interfejsów API C/C ++. W przypadku implementacji urządzeń, które deklarują obsługę OpenGL ES 3.0 lub 3.1, LibGlesv2.To musi wyeksportować odpowiednie symbole funkcji oprócz symboli funkcji OpenGL ES 2.0.

Oprócz OpenGL ES 3.1, Android zapewnia pakiet rozszerzenia z interfejsami Java [ zasoby, 64 ] i natywną obsługą zaawansowanej funkcji grafiki, takich jak tessellacja i format kompresji tekstury ASTC. Implementacje urządzeń z Androidem mogą obsługiwać ten pakiet rozszerzenia i - tylko jeśli jest w pełni wdrożony - zidentyfikuj obsługę za pośrednictwem flagi funkcji Android.Hardware.Opengles.aep.

Również implementacje urządzeń mogą implementować wszelkie pożądane rozszerzenia OpenGL ES. Jednak implementacje urządzeń muszą zgłaszać za pośrednictwem zarządzanych i natywnych interfejsów API OpenGL Evel API, które obsługują, i odwrotnie nie mogą zgłaszać ciągów rozszerzenia, których nie obsługują.

Należy pamiętać, że Android zawiera obsługę aplikacji, aby opcjonalnie określić, że wymagają one określonych formatów kompresji tekstury OpenGL. Formaty te są zazwyczaj specyficzne dla dostawcy. Wdrożenia urządzeń nie są wymagane przez Androida w celu wdrożenia jakiegokolwiek konkretnego formatu kompresji tekstury. Powinny jednak dokładnie zgłosić dowolne formaty kompresji tekstury, które obsługują, metodą GetString () w API OpenGL.

Android zawiera mechanizm aplikacji do deklarowania, że ​​chcą włączyć przyspieszenie sprzętowe dla grafiki 2D w aplikacji, aktywności, oknie lub widoku za pomocą manifestowanego tagu Androida: Hardwacelelerated lub bezpośrednich wywołań interfejsu API [ zasoby, 65 ].

Implementacje urządzeń muszą domyślnie włączyć przyspieszenie sprzętowe i muszą wyłączyć przyspieszenie sprzętowe, jeśli programista poprosi, aby ustawić Android: Hardwacerelerered = „False” lub wyłączanie przyspieszenia sprzętowego bezpośrednio za pośrednictwem interfejsów API View Androida.

Ponadto implementacje urządzeń muszą wykazywać zachowanie zgodne z dokumentacją Androida SDK na temat przyspieszenia sprzętu [ Zasoby, 65 ].

Android zawiera obiekt tekstury, który pozwala programistom bezpośrednio integrować faktury OpenGL-accelerowane sprzętowo jako cele renderujące w hierarchii interfejsu użytkownika. Implementacje urządzeń muszą obsługiwać interfejs API FXTUEVIEW i muszą wykazywać spójne zachowanie z implementacją Androida na Androidzie.

Android zawiera obsługę EGL_android_recordable, atrybut EGLConfig, który wskazuje, czy EGLConfig obsługuje renderowanie anativeWindow, który rejestruje obrazy do filmu. Implementacje urządzeń muszą obsługiwać rozszerzenie EGL_android_Reverable [ Resources, 66 ].

7.1.5. Tryb kompatybilności aplikacji starszych

Android specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Wyświetlacze zewnętrzne

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 67 ].

7.2. Urządzenia wejściowe

7.2.1. Klawiatura

Android Watch devices MAY but other type of device implementations MUST implement a soft keyboard.

Implementacje urządzeń:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard
 • Może obejmować dodatkowe implementacje klawiatury miękkiej
 • Może obejmować klawiaturę sprzętową
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 68 ] (QWERTY or 12-key)

7.2.2. Nawigacja bezdotykowa

Android Television devices MUST support D-pad.

Implementacje urządzeń:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 68 ]
 • Musi zapewnić rozsądny alternatywny mechanizm interfejsu użytkownika do wyboru i edycji tekstu, kompatybilny z silnikami zarządzania wejściowymi. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Klucze nawigacyjne

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore;

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 5.0 MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 5.0, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion <= 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 69 ]. Android device implementations except for Android Watch devices MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key, or gesture, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Touchscreen Input

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 68 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen based device implementations are associated with a display [ Resources, 70 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android 5.0 includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Fake Touch Input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 71 ]
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 71 ]
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 71 ]
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Game Controller Support

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Button Mappings

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Przycisk

HID Usage 2

Android Button

A 1

0x09 0x0001

KEYCODE_BUTTON_A (96)

B 1

0x09 0x0002

KEYCODE_BUTTON_B (97)

X 1

0x09 0x0004

KEYCODE_BUTTON_X (99)

Y 1

0x09 0x0005

KEYCODE_BUTTON_Y (100)

D-pad up 1

D-pad down 1

0x01 0x00393

AXIS_HAT_Y 4

D-pad left 1

D-pad right 1

0x01 0x00393

AXIS_HAT_X4

Left shoulder button 1

0x09 0x0007

KEYCODE_BUTTON_L1 (102)

Right shoulder button 1

0x09 0x0008

KEYCODE_BUTTON_R1 (103)

Left stick click 1

0x09 0x000E

KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)

Right stick click 1

0x09 0x000F

KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)

Dom 1

0x0c 0x0223

KEYCODE_HOME (3)

Back 1

0x0c 0x0224

KEYCODE_BACK (4)

1 [ Resources, 72 ]

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 [ Resources, 71 ]

Analog Controls 1

HID Usage

Android Button

Lewy spust

0x02 0x00C5

AXIS_LTRIGGER

Right Trigger

0x02 0x00C4

AXIS_RTRIGGER

Left Joystick

0x01 0x0030

0x01 0x0031

AXIS_X

AXIS_Y

Right Joystick

0x01 0x0032

0x01 0x0035

AXIS_Z

AXIS_RZ

1 [ Resources, 71 ]

7.2.7. Pilot

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

 • Search affordance —Device implementations MUST fire KEYCODE_SEARCH when the user invokes voice search either on the physical or software-based remote.
 • Navigation —All Android Television remotes MUST include Back, Home, and Select buttons and support for D-pad events [ Resources, 72 ].

7.3. Czujniki

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Implementacje urządzeń mogą zasadniczo pomijać te czujniki, jak przewidziano w następujących podrozdziałach. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors [ Resources, 73 ]. Na przykład implementacje urządzeń:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53]
 • Musi zwrócić dokładną listę obsługiwanych czujników za pośrednictwem sensormanager.getsensorlist () i podobnych metod
 • Musi zachować rozsądnie w przypadku wszystkich innych interfejsów API czujników (na przykład poprzez zwracanie prawdy lub fałszu, gdy aplikacje próbują zarejestrować słuchaczy, nie dzwoniąc do słuchaczy, gdy odpowiednie czujniki nie są obecne; itp.)
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 74 ]
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 75 ].

Powyższa lista nie jest kompleksowa; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 73 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 76 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 76 ].

Some Android sensor supports a "continuous" trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 77 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive wydarzenia.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Akcelerometr

Implementacje urządzeń powinny zawierać 3-osiowy akcelerometr. Android Handheld devices and Android Watch devices are strongly encouraged to include this sensor. Jeśli implementacja urządzenia zawiera 3-osiowy akcelerometr, to:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 78 ]
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz and SHOULD report events up to at least 200 Hz
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ]
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis
 • MUST have a resolution of at least 8-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • SHOULD be temperature compensated
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included

7.3.2. Magnetometr

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ]
 • MUST be capable of measuring between -900 μT and +900 μT on each axis before saturating
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 μT and SHOULD have a value below 200 μT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 μT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 μT
 • SHOULD be temperature compensated
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 μT
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Implementacje urządzeń powinny obejmować odbiornik GPS. Jeśli implementacja urządzenia zawiera odbiornik GPS, powinna zawierać jakąś formę techniki „wspomaganego GPS”, aby zminimalizować czas blokady GPS.

7.3.4. Żyroskop

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. Jeśli implementacja urządzenia zawiera żyroskop, to:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz and SHOULD report events up to at least 200 Hz
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more
 • MUST be temperature compensated
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Barometr

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor
 • Musi być w stanie dostarczyć zdarzenia z prędkością 5 Hz lub większymi
 • Musi mieć odpowiednią precyzję, aby umożliwić oszacowanie wysokości
 • MUST be temperature compensated

7.3.6. Termometr

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Fotometr

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Czujnik zbliżeniowy

Implementacje urządzeń mogą obejmować czujnik bliskości. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. Jeśli implementacja urządzenia zawiera czujnik bliskości z jakąkolwiek inną orientacją, nie może być dostępna za pośrednictwem tego interfejsu API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more

7.4. Łączność danych

7.4.1. Telefonia

"Telephony" as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. Jeśli jednak implementacja urządzenia obejmuje telefonię GSM lub CDMA, musi wdrożyć pełne wsparcie dla interfejsu API dla tej technologii. Implementacje urządzeń, które nie zawierają sprzętu telefonii, muszą zaimplementować pełne interfejsy API jako NO-OPS.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 79 ]
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state

7.4.2.1. Bezpośrednie Wi-Fi

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 80 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct
 • MUST support regular Wi-Fi operation
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 81 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point

7.4.3. Bluetooth

Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE and Android Watch device implementations MUST support Bluetooth.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 82 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 82 ]
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 83 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method

7.4.4. Komunikacja bliskiego zasięgu

Implementacje urządzeń powinny obejmować transceiver i powiązany sprzęt do komunikacji bliskiego pola (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53 ]
 • Musi być w stanie czytać i pisać wiadomości NDEF za pomocą następujących standardów NFC:
  • Musi być zdolny do działania jako czytnik/pisarz forum NFC (zgodnie z definicją specyfikację techniczną Forum NFC NFCFORUM-TS-Digitalprotocol-1.0) za pomocą następujących standardów NFC:
   • NFCA (ISO14443-3A)
   • NFCB (ISO14443-3B)
   • NFCF (JIS 6319-4)
   • ISODEP (ISO 14443-4)
   • Forum NFC Typy 1, 2, 3, 4 (zdefiniowane przez forum NFC)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as SHOULD, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NFCV (ISO 15693)
  • Musi być zdolny do przesyłania i odbierania danych za pośrednictwem następujących standardów i protokołów peer-to-peer:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (zdefiniowane przez forum NFC)
   • SDP 1.0 (zdefiniowane przez forum NFC)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 84 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 85 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 86 ]
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 87 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 88 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name "urn:nfc:sn:handover" for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked

(Należy pamiętać, że publicznie dostępne linki nie są dostępne dla specyfikacji forum JIS, ISO i NFC cytowanych powyżej.)

Android 5.0 includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 10 ]

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • Musi zaimplementować odpowiednie interfejsy API Androida, jak udokumentowano przez Android SDK
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() meth od [Resources, 53] . Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • Nie może wdrożyć odpowiednich interfejsów API Androida ani zgłaszania funkcji com.nxp.mifare, chyba że implementuje również ogólne obsługę NFC, jak opisano w niniejszej sekcji

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53] , and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

Ponieważ klasy android.nfc.ndefmessage i android.nfc.ndefrecord reprezentują format reprezentacji danych niezależny od protokołu, implementacje urządzeń muszą zaimplementować te interfejsy API, nawet jeśli nie zawierają obsługi NFC lub zadeklarują funkcję android.hardware.nfc.

7.4.5. Minimalna wydajność sieci

Implementacje urządzeń muszą obejmować obsługę jednej lub więcej form sieci danych. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.4.6. Synchronizuj ustawienia

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns "true" [ Resources, 89 ].

7,5. Kamery

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Kamera skierowana w tył

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Kamera przednia

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels)
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 90 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

7.5.3. Kamera zewnętrzna

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher)
 • MAY support multiple cameras

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Zachowanie API aparatu

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 91 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 92 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 93] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 94] .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 94] ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Orientacja aparatu

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Pamięć i przechowywanie

7.6.1. Minimalna pamięć i miejsce do przechowywania

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size

32-bit device

64-bit device

Android Watch devices (due to smaller screens)

416MB

Nie dotyczy

xhdpi or lower on small/normal screens

hdpi or lower on large screens

mdpi or lower on extra large screens

512MB

832MB

400dpi or higher on small/normal screens

xhdpi or higher on large screens

tvdpi or higher on extra large screens

896MB

1280MB

560dpi or higher on small/normal screens

400dpi or higher on large screens

xhdpi or higher on extra large screens

1344MB

1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 95 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

7.6.2. Udostępniona pamięć aplikacji

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased
 • MUST mount the SD card by default

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted gdzie indziej).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except for the package-specific directories on the secondary external storage, but SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 96 ]
 • SHOULD report a USB device class of 0x00
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'

If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 97 ]
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ]
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port
 • is very strongly RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ]
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 100 ]
 • SHOULD support the Charging Downstream Port output current range of 1.5 A ~ 5 A as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ].

7.8. Audio

7.8.1. Mikrofon

Android Handheld and Watch devices MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

7.8.2. Wyjście audio

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 101 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210–290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360–680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110–180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack
 • MUST be capable of driving at least 150mV +/- 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V

8. Zgodność wydajności

Some minimum performance criterias are critical to the user experience and impacts the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. User Experience Consistency

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Task switching When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. File I/O Access Performance

Device implementations MUST ensure file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write Device implementations MUST ensure a sequential write performance of 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write Device implementations MUST ensure a random write performance of 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read Device implementations MUST ensure a sequential read performance of 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read Device implementations MUST ensure a random read performance of 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

9. Zgodność modelu zabezpieczeń

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Uprawnienia

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 102 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID i izolacja procesu

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.3. Uprawnienia systemu plików

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.4. Alternatywne środowiska wykonawcze

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the mechanizm.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.)
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Wsparcie dla wielu użytkowników

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 103] . Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 104 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ]
 • Device implementations MAY support creating users and managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs, and if supported, MUST declare the platform feature flag android.software.managed_users.
 • Device implementations that declare the feature flag android.software.managed_users MUST use the upstream AOSP icon badge to represent the managed applications and other badge UI elements like Recents & Notifications.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 105 ] for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 106 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit
 • SHOULD NOT be user or developer configurable

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices must also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Implementacje urządzeń:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode,
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the external/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the external/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9,8. Prywatność

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

9,9. Full-Disk Encryption

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation has a lock screen, the device MUST support full-disk encryption of the application private data, (/data partition) as well as the SD card partition if it is a permanent, non-removable part of the device [ Resources, 107 ]. For devices supporting full-disk encryption, the full-disk encryption SHOULD be enabled all the time after the user has completed the out-of-box experience. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Zweryfikowany rozruch

Device implementations SHOULD support verified boot for device integrity, and if the feature is supported it MUST declare the platform feature flag android.software.verified_boot. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-verity.

10. Testowanie kompatybilności oprogramowania

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Zestaw testów zgodności

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 108 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 5.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. CTS weryfikator

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Oprogramowanie z możliwością aktualizacji

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, the device MUST support Over-the-air download with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 5.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.0, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Document Changelog

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Sekcje)

Summary of change

1. Wstęp

Updated requirements to refer to SDK documentation as source of truth.

2. Device Types

Included definitions for device types for handheld, television, and watch devices.

2.1 Device Configuration

Added non-exhaustive list to illustrate hardware configuration deviation across devices.

3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API

MUST also provide complete implementations of APIs with "@SystemApi" marker in the upstream Android source code.

3.2.2. Parametry kompilacji

Included SUPPORTED_ABIS, SUPPORTED_32_BIT_ABIS, and SUPPORTED_64_BIT_ABIS parameters in list, updated PRODUCT to require unique Product SKUs, and updated TAGS.

3.2.3.1. Podstawowe cele aplikacji

Clarified language that the compatibility requirement is for mainly the intents pattern

3.2.3.5. Default App Settings

Included new requirements for home screen, NFC, and default SMS applications.

3.3.1 Application Binary Interfaces

Added requirements to support equivalent 32-bit ABI if any 64-bit ABI is supported. Updated parameters to reflect this change.

3.4.1. Zgodność z WebView

Webview compatibility required for all devices except Android Watch devices. Removed Locale string requirement.

3.4.2. Browser compatibility

Android Television and Watch Devices MAY omit a browser application, but all other types of device implementations MUST include one.

3.7. Runtime compatibility

Updated Minimum application memory requirements

3.8.2. Widżety

Widget support is optional for all device types, but recommended for Handheld Devices.

3.8.3. Powiadomienia

Expanded definitions for types of supported notifications.

3.8.4. Szukaj

Android Television devices MUST include global search. All other device types SHOULD.

3.8.6. Motywy

Devices MUST support material theme.

3.8.7. Animowane tapety

Devices that include live wallpaper MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Przełączanie aktywności

Advised requirement to support new Recents User Interface.

SHOULD at least display the title of 4 activities at a time.

3.8.10. Lock Screen Media Remote Control

Remote Control Client API deprecated in favor of the Media Notification Template

3.8.11. Sny

Optional for Android Watch devices. Required for all other device types.

3.8.13 Unicode and font

MUST support Roboto 2 in addition to existing requirements.

3.12. TV Input Framework

Android Television device implementations MUST support Television Input Framework.

5.1. Kodeki multimedialne

Added 3 sections for Audio, Image, and Video codecs.

5.4 Audio Recording

Broken into subsections

5.4.1. Raw audio capture

Defined characteristics for raw audio capture on devices that declare android.hardware.microphone

5.5. Odtwarzanie dźwięku

Added section 5.5. Audio Playback with 2 subsections: 5.5.1 Audio Effects and 5.5.2. Audio Output Volume

5.6 Audio Latency

Added definitions and requirements for cold output jitter, cold input jitter, and continuous round-trip latency.

5.8 Secure Media

Included secure media requirements from 7.1.8. External Displays and added requirements for Android Television.

6.1. Narzędzia deweloperskie

Updated resources.

6.2.1. Eksperymentalny

Removed section

7. Kompatybilność sprzętu

Updated to reflect that device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration for the same build fingerprint.

7.1.1.1. Rozmiar ekranu

Updated to reflect Android Watch devices screen size and that the value can't change

7.1.1.2. Proporcje ekranu

Updated to reflect Android Watch devices screen aspect ratio (1:1).

7.1.3. Orientacja ekranu

Updated to reflect that devices with a fixed orientation landscape screen SHOULD only report that orientation.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Added that Android devices MAY support the Android extension pack.

(old) 7.1.6. Screen Types

Section Removed

7.1.6. Screen Technology

Updated pixel aspect ratio (PAR) to be between 0.9 and 1.15. (~15% tolerance)

7.1.7. Wyświetlacze zewnętrzne

Moved part of section to section 5.8. Secure Media.

7.2.2. Nawigacja bezdotykowa

Android Television devices MUST support D-pad.

7.2.3. Klawisze nawigacyjne

Included language for support across different device types.

7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym

Android Watch devices MUST support touchscreen input.

7.2.6. Game Controller Support

Added section with Android Television requirements.

7.2.7. Pilot

Added section with Android Television requirements.

7.3. Czujniki

Redefined synthetic sensors as composite sensors and streaming sensors as continuous sensors. Sensors should report event time in nanoseconds.

7.3.1. Akcelerometr

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.2. Magnetometr

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.4. Żyroskop

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.5. Barometr

Changed from MAY to SHOULD implement barometer. MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.

7.3.6. Termometr

Devices MAY include ambient thermometer. MAY but SHOULD NOT include CPU thermometer.

7.3.8. Czujnik zbliżeniowy

Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television devices MUST include Wi-Fi support. Devices that DO support wifi must report android.hardware.wifi.

7.4.2.1. Bezpośrednie Wi-Fi

MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.

7.4.2.2. Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup

Android Television devices MUST include support for Wi-Fi TDLS.

7,5. Kamery

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.3. External Cameras

Added requirements that device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera.

7.5.5. Camera System Features

Added list of camera features and when they should be defined.

7.6.1. Minimalna pamięć i miejsce do przechowywania

Updated requirements for 32- and 64-bit devices. SVELTE memory requirement removed. Devices MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage

7.6.2. Udostępniona pamięć aplikacji

Updated requirements for user-accessible removable storage

7.6.2. Udostępniona pamięć aplikacji Updated requirements that pre-installed system apps may write to secondary external storage.

7.7. USB

Removed requirements for non-charging ports being on the same edge as the micro-USB port. Updated requirements for Host and Peripheral mode.

7.7. USB

Fixing typos in the USB section.

7.8.1. Audio

Moved microphone section here. Added requirements for Audio Output and Audio Analog ports.

8. Zgodność wydajności

Added requirements for user interface consistency.

9,5. Wsparcie dla wielu użytkowników

Multi-user support feature is optional for all device types. Detailed requirements by device type in section.

9,5. Wsparcie dla wielu użytkowników

SD card encryption required for the primary external storage.

9.7. Kernel Security Features

MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit. No permissive mode domains allowed.

9,9. Full-Disk Encryption

Devices with a lock screen SHOULD support full-disk encryption. For new devices, full-disk encryption must be enabled out of box.

9.10 Verified boot

Added section to recommend that Device implementations support verified boot for device integrity.

10.3. Aplikacje referencyjne

Removed section from CDD.

11. Oprogramowanie z możliwością aktualizacji

If a device supports 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, then it MUST support Over-the-air download with offline update via reboot.

14. Resources

Resources moved from section 2 to section 14

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum [Resources, 109 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

6. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

7. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

8. Android 5.0 allowed version strings: http://source.android.com//docs/compatibility/5.0/versions

9. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

10. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

11. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

12. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

13. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

14. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/

15. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

16. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

17. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

18. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

19. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

20. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

21. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

22. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

23. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

24. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

25. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

26. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

27. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

28. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

29. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

30. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

31. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

32. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

33. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

34. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

35. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

36. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

37. Settings.Secure LOCATION_MODE:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

38. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

39. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

40. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

41. Android Device Owner App:

http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

42. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

43. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

44. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

45. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

46. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

47. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html

48. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

49. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

50. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

51. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

52. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

53. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List:

http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

54. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

55. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

56. Dumpsys: https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys.html

57. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

58. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

59. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

60. Android Application Development-Related Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

61. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

62. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

63. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

64. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

65. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

66. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE:

http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

67. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

68. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

69. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

70. Touch Input Configuration: http://source.android.com/docs/core/interaction/input/touch-devices

71. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

72. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

73. Android Open Source sensors: http://source.android.com/docs/core/interaction/sensors

74. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

75. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

76. Android Open Source composite sensors: http://source.android.com/devices/sensors/composite_sensors.html

77. Continuous trigger mode: http://source.android.com/devices/sensors/base_triggers.html#continuous

78. Accelerometer sensor: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

79. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

80. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

81. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

82. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

83. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

84. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

85. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

86. Android NFC Sharing Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

87. NFC Connection Handover: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

88. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

89. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

90. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

91. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

92. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

93. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

94. Camera version support: http://source.android.com/docs/core/camera/versioning

95. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

96. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

97. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html

98. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

99. USB Battery Charging Specification, Revision 1.2: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/BCv1.2_070312.zip

100. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html

101. Wired audio headset: http://source.android.com/docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec

102. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

103. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

104. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage

105. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

106. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

107. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/devices/tech/encryption/index.html

108. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/docs/compatibility

109. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

110. WebM project: http://www.webmproject.org/

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. W każdym przypadku, gdy niniejsza Definicja Zgodności lub Zestaw Testów Zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest uważana za wiarygodną. Wszelkie szczegóły techniczne podane w odnośnikach zawartych powyżej są uznawane za część niniejszej Definicji Zgodności.