TableFormatter

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableFormatter


فئة مساعدة لعرض مصفوفة من عناصر السلسلة بحيث يتم محاذاة كل عمود عنصر

ملخص

المقاولين العامة

TableFormatter ()

الأساليب العامة

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

عرض عناصر السلسلة المحددة كجدول بأعمدة محاذية.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

يضبط عدد أحرف المسافة البيضاء بين كل عمود.

المقاولين العامة

TableFormatter

public TableFormatter ()

الأساليب العامة

جدول العرض

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

عرض عناصر السلسلة المحددة كجدول بأعمدة محاذية.

حدود
table : مصفوفة عناصر السلسلة. يمكن أن تكون الصفوف ذات أطوال مختلفة

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) الذي سيتم تفريغ الإخراج إليه

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

يضبط عدد أحرف المسافة البيضاء بين كل عمود.

حدود
spacing int : عدد أحرف المسافة البيضاء

عائدات
TableFormatter TableFormatter