MinSdkModuleController

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Klasa podstawowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów w wersjach poniżej określonego numeru wersji zestawu SDK.

Streszczenie

Chronieni konstruktorzy

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Chronieni konstruktorzy

MinSdkModuleController

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Parametry
minSdkVersion int : Wersja minimum SDK na których testy będą działać.

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : the IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.