Kontroler MinSdkModule

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Klasa bazowa kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów wersji poniżej określonego numeru wersji zestawu SDK.

Streszczenie

Konstruktorzy chronieni

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy chronieni

Kontroler MinSdkModule

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Parametry
minSdkVersion int : Minimalna wersja SDK, na której będą uruchamiane testy.

Metody publiczne

powinien biegać

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuca
DeviceNotAvailableException