Kontroler modułu Sdk30

public class Sdk30ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk30ModuleController


Testy należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy testowane urządzenie to pakiet SDK w wersji 30 lub nowszej.

Użyj, dodając tę ​​linię do swojego AndroidTest.xml:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Sdk30ModuleController ()

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu Sdk30

public Sdk30ModuleController ()