Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Kontroler modułu do sprawdzania, czy urządzenie jest w SDK 28 (Android 9) lub nowszym. Jest to używane do obejścia b/78780430, gdzie na urządzeniach z systemem Android 8.1 armeabi-v7a oprzyrządowanie ulegnie awarii, ponieważ pakiet docelowy został wstępnie wybrany tylko dla arm64.

Użyj, dodając tę ​​linię do swojego AndroidTest.xml:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Sdk28ModuleController ()

Konstruktorzy publiczni

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()