Kolekcjoner ITest

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Zapewnia wsparcie przy zbieraniu testów; po ustawieniu, uruchamiający test musi wykonać próbę próbną, aby zebrać przypadki testowe bez ich faktycznego wykonywania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Włącza lub wyłącza tryb zbierania testów

Metody publiczne

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Włącza lub wyłącza tryb zbierania testów