ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Zapewnia wsparcie dla zbierania testów; po ustawieniu biegacz testowy musi wykonać próbny przebieg, aby zebrać przypadki testowe bez faktycznego ich wykonywania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Włącza lub wyłącza tryb zbierania testów

Metody publiczne

ustawZbierzTylko testy

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Włącza lub wyłącza tryb zbierania testów