Dostawca IRuntimeHint

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


Streszczenie

Metody publiczne

abstract long getRuntimeHint ()

Zwróć oczekiwany czas wykonania testu w milisekundach.

Metody publiczne

pobierz wskazówkę uruchomieniową

public abstract long getRuntimeHint ()

Zwróć oczekiwany czas wykonania testu w milisekundach. Czas jest używany do zrównoważenia obciążenia wykonania podzielonego na fragmenty

Zwroty
long