IBuildAlıcı

public interface IBuildReceiver

com.android.tradefed.testtype.IBuildAlıcı


Test edilen yapıya referans verilmesi gereken bir test.

Az kullanılmalıdır. Çoğu test, test altındaki derlemeye bağımlı olmamalıdır ve test ortamını hazırlamak için ITargetPreparer s'ye güvenmelidir.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Genel yöntemler

setYapı

public abstract void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

parametreler
buildInfo IBuildInfo