Pythonİkili Ana Bilgisayar Testi

public class PythonBinaryHostTest
extends Object implements IRemoteTest , ITestFilterReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest


Ana bilgisayar testi, Android Build sisteminden (Soong) bir python ikili dosyasını çalıştırmayı amaçlıyordu

Test çalıştırıcı, dahil etme filtresini ve hariç tutma filtresini destekler. Dışlama filtresinin, gerçek testi atlamak yerine test sonucunu yok sayarak çalıştığını unutmayın. Dışlama filtresinde belirtilen testler yine de yürütülecektir.

Özet

iç içe sınıflar

class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

Çalıştırma adını ikili adla değiştirmek için sonuç iletici.

Alanlar

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Kamu inşaatçıları

PythonBinaryHostTest ()

Genel yöntemler

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

void addExcludeFilter (String filter)

Testlerin hariç tutulacağı bir filtre ekler.

void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler.

void clearExcludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm hariç tutma filtrelerini silin.

void clearIncludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm dahil etme filtrelerini silin.

getExcludeFilters ()

Dışlama filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

getIncludeFilters ()

Dahil etme filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Alanlar

ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

LD_LIBRARY_PATH

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Kamu inşaatçıları

Pythonİkili Ana Bilgisayar Testi

public PythonBinaryHostTest ()

Genel yöntemler

addAllExcludeFiltreler

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

parametreler
filters

addAllIncludeFiltreler

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

parametreler
filters

addExcludeFiltre

public void addExcludeFilter (String filter)

Testlerin hariç tutulacağı bir filtre ekler.

parametreler
filter String

addIncludeFiltre

public void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler.

parametreler
filter String

clearExcludeFiltreler

public void clearExcludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm hariç tutma filtrelerini silin.

clearIncludeFiltreler

public void clearIncludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm dahil etme filtrelerini silin.

getExcludeFiltreleri

public  getExcludeFilters ()

Dışlama filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

İadeler

getIncludeFiltreler

public  getIncludeFilters ()

Dahil etme filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

İadeler

koşmak

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException