Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Abi

public class Abi
extends Object implements IAbi extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.Abi


ABI'yi temsil eden bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçılar

Abi (String name, String bitness)

Kamu yöntemleri

boolean equals (Object obj)

static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Nesneyi geri almak için toProto() ters işlem.

String getBitness ()

String getName ()

int hashCode ()

ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto temsilini döndürür.

String toString ()

Kamu inşaatçılar

Abi

public Abi (String name, 
                String bitness)

Parametreler
name String

bitness String

Kamu yöntemleri

eşittir

public boolean equals (Object obj)

Parametreler
obj Object

İadeler
boolean

fromProto

public static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Nesneyi geri almak için toProto() ters işlem.

Parametreler
protoAbi ConfigurationDescription.Abi

İadeler
IAbi

getBitness

public String getBitness ()

İadeler
String

getName

public String getName ()

İadeler
String

hash kodu

public int hashCode ()

İadeler
int

toProto

public ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto temsilini döndürür.

İadeler
ConfigurationDescription.Abi

toString

public String toString ()

İadeler
String