CihazTestSuite

public class DeviceTestSuite
extends TestSuite implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
junit.framework.TestSuite
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestSuite


IRemoteTest ve IDeviceTest hizmetlerini sağlayan yardımcı JUnit test paketi.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceTestSuite (Class<?> testClass)
DeviceTestSuite ()

Genel yöntemler

void addTestSuite (Class<T> testClass)

Verilen sınıftaki testleri süite ekler

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste alın.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void runTest (Test test, TestResult result)

Cihazda dahil edilen teste geçmek için ana yöntemi geçersiz kılar

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

kamu inşaatçılar

CihazTestSuite

public DeviceTestSuite (Class<?> testClass)

parametreler
testClass Class

CihazTestSuite

public DeviceTestSuite ()

Genel yöntemler

addTestSuite

public void addTestSuite (Class<T> testClass)

Verilen sınıftaki testleri süite ekler

parametreler
testClass Class

cihaz almak

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste alın.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

runTest

public void runTest (Test test, 
        TestResult result)

Cihazda dahil edilen teste geçmek için ana yöntemi geçersiz kılar

parametreler
test Test

result TestResult

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice