IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Bir cihazı flaşlamak için gereken yardımcı görüntü dosyalarını almak için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Belirtilen ad ve sürüme sahip görüntü dosyasını döndürür

Genel yöntemler

Dosyayı geri al

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Belirtilen ad ve sürüme sahip görüntü dosyasını döndürür

Parametreler
imageName String : görüntünün adı (ör. radyo)

version String : döndürülecek dosyanın sürümü

İadeler
File geçici bir yerel resim ERROR(/File)

Atar
TargetSetupError eğer dosya bulunamadıysa