SuiteResultHolder

public class SuiteResultHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


Çağırma sonuçlarının serileştirilmesini ve seri durumundan çıkarılmasını kolaylaştıran yardımcı nesne.

Özet

alanlar

public int completeModules

public IInvocationContext context

Bu sonuçları oluşturan çağrının bağlamı.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

Her modülün abi haritası.

public long passedTests

public runResults

Çağırmadan elde edilen tüm sonuçların toplanması.

public long startTime

public int totalModules

kamu inşaatçılar

SuiteResultHolder ()

alanlar

tamamlama Modülleri

public int completeModules

bağlam

public IInvocationContext context

Bu sonuçları oluşturan çağrının bağlamı.

bitiş zamanı

public long endTime

başarısız testler

public long failedTests

ana bilgisayarAdı

public String hostName

modüllerAbi

public  modulesAbi

Her modülün abi haritası.

geçtiTestler

public long passedTests

runResults

public  runResults

Çağırmadan elde edilen tüm sonuçların toplanması.

Başlangıç ​​saati

public long startTime

toplamModüller

public int totalModules

kamu inşaatçılar

SuiteResultHolder

public SuiteResultHolder ()