Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

JsonHttpTestResultReporter

public class JsonHttpTestResultReporter
extends CollectingTestListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.JsonHttpTestResultReporter


Test ölçüm sonuçlarını ve dalı, cihaz bilgilerini JSON'a ve POST'u bir HTTP hizmeti uç noktasına kodlayan bir sonuç raporlayıcısı

Özet

Kamu inşaatçılar

JsonHttpTestResultReporter ()

Genel yöntemler

getValidMetrics ( collectedMetrics) getValidMetrics ( collectedMetrics)

Yalnızca sayısal metrikleri ekleyin ve sayısal olmayan metrikleri göndermeyi atlayın.

void invocationEnded (long elapsedTime)

void invocationFailed (Throwable cause)

void invocationStarted (IInvocationContext context)

Korumalı yöntemler

ITestDevice getDevice (IInvocationContext context)
void parseAdditionalDeviceDetails (ITestDevice testDevice)

Test cihazından cihaz adını, sdk sürüm numarasını ve yapı kimliğini alır.

void postResults (JSONObject postData)

Verileri belirtilen HTTP uç noktasına gönderin

Kamu inşaatçılar

JsonHttpTestResultReporter

public JsonHttpTestResultReporter ()

Genel yöntemler

getValidMetrics

public  getValidMetrics ( collectedMetrics)

Yalnızca sayısal metrikleri ekleyin ve sayısal olmayan metrikleri göndermeyi atlayın.

Parametreler
collectedMetrics : tüm ölçümleri içerir.

İadeler
yalnızca sayısal ölçüler.

invocationEnded

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Parametreler
elapsedTime long

invocationFailed

public void invocationFailed (Throwable cause)

Parametreler
cause Throwable

invocationStarted

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Parametreler
context IInvocationContext

Korumalı yöntemler

getDevice

protected ITestDevice getDevice (IInvocationContext context)

Parametreler
context IInvocationContext

İadeler
ITestDevice

parseAdditionalDeviceDetails

protected void parseAdditionalDeviceDetails (ITestDevice testDevice)

Test cihazından cihaz adını, sdk sürüm numarasını ve yapı kimliğini alır.

Parametreler
testDevice ITestDevice : bilgilerin toplanacağı cihaz.

postResults

protected void postResults (JSONObject postData)

Verileri belirtilen HTTP uç noktasına gönderin

Parametreler
postData JSONObject : gönderilecek veriler