TelephonyTokenSağlayıcı

public class TelephonyTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TelephonyTokenProvider


Telefonla ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.

Özet

Alanlar

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

public static final String ORANGE_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Kamu inşaatçıları

TelephonyTokenProvider ()

Genel yöntemler

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Cihazın belirli bir jetonun olup olmadığını sorgulayın ve geri dönün.

Alanlar

GSM_OPERATOR_PROP

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

ORANGE_SIM_ID

public static final String ORANGE_SIM_ID

THALES_GEMALTO_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Kamu inşaatçıları

TelephonyTokenSağlayıcı

public TelephonyTokenProvider ()

Genel yöntemler

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Cihazın belirli bir jetonun olup olmadığını sorgulayın ve geri dönün.

Parametreler
device ITestDevice : Cihaz, belirteçleri için sorgulandı.

token TokenProperty : Kontrol edilecek belirteç

İadeler
boolean Cihazda belirteç varsa doğru, aksi halde yanlış.