TraceCmdToplayıcı

public class TraceCmdCollector
extends AtraceCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.AtraceCollector
com.android.tradefed.device.metric.TraceCmdCollector


Trace-cmd kullanarak test sırasında izleri toplayan ve bunları çağırmaya kaydeden bir IMetricCollector .

Bu iz toplayıcı, test sırasında (güç testinde olduğu gibi) USB bağlantısının kesilmesine izin verir.

Sistem varsayılan aracı olan atrace, android'e özgü sysfs bayraklarını ayarlamak için bu toplayıcıyla birlikte kullanılır.

Android ile uyumlu bir trace-cmd (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/trace-cmd.git) ikili dosyası belirtilmelidir.

Bu, trace-cmd tarafından üretilen trace.dat formatını (bkz. man 5 trace-cmd.dat) yükleyecektir.

Özet

kamu inşaatçılar

TraceCmdCollector ()

Korumalı yöntemler

LogDataType getLogType ()
void startTracing ( ITestDevice device)
void stopTracing ( ITestDevice device)

kamu inşaatçılar

TraceCmdToplayıcı

public TraceCmdCollector ()

Korumalı yöntemler

getLogType

protected LogDataType getLogType ()

İadeler
LogDataType

izlemeyi başlat

protected void startTracing (ITestDevice device)

parametreler
device ITestDevice

Atar
DeviceNotAvailableException

izlemeyi durdur

protected void stopTracing (ITestDevice device)

parametreler
device ITestDevice

Atar
DeviceNotAvailableException