PilKontrol Cihazı

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Bir cihazın pil şarj durumunu kontrol etmeye olanak tanıyan yardımcı program sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçıları

BatteryController ()

Genel yöntemler

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Bir cihazın IBatteryInfo döndürür.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Cihazın şarj durumunu döndürür.

Kamu inşaatçıları

PilKontrol Cihazı

public BatteryController ()

Genel yöntemler

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Bir cihazın IBatteryInfo döndürür. Bir şeyler ters giderse veya cihaz desteklenmiyorsa null değerini döndürür.

Parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Cihazın şarj durumunu döndürür. Cihaz desteklemiyorsa IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED değerini döndürür.

Parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo.BatteryState

Atar
DeviceNotAvailableException