LogcatAlıcı

public class LogcatReceiver
extends Object implements ILogcatReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.LogcatReceiver


Logcat'i arka planda toplayan sınıf. Cihaz çevrimdışı ve ardından çevrimiçi olsa bile logcat'i yakalamaya devam eder.

Özet

Kamu inşaatçıları

LogcatReceiver ( ITestDevice device, String logcatCmd, long maxFileSize, int logStartDelay)

Belirtilen herhangi bir logcat komutuyla bir örnek oluşturur

LogcatReceiver ( ITestDevice device, long maxFileSize, int logStartDelay)

Varsayılan logcat 'iş parçacığı' biçimine sahip bir örnek oluşturur

Genel yöntemler

void clear ()
static String getDefaultLogcatCmd ( ITestDevice device)

Varsayılan logcat komutunu alın, yalnızca API düzeyi > 24 ise uid biçimini ekleyin.

InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

Bir uzaklık verilen geçerli logcat arabelleğini döndürür.

InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
InputStreamSource getLogcatData ()
void start ()
void stop ()

Kamu inşaatçıları

LogcatAlıcı

public LogcatReceiver (ITestDevice device, 
        String logcatCmd, 
        long maxFileSize, 
        int logStartDelay)

Belirtilen herhangi bir logcat komutuyla bir örnek oluşturur

Parametreler
device ITestDevice : logcat'in başlatılacağı cihaz

logcatCmd String : çalıştırılacak logcat komutu ('logcat' kısmı dahil), logcat yardım mesajındaki mevcut seçeneklerle ilgili ayrıntılara bakın

maxFileSize long : maksimum dosya boyutu, boyuta ulaşıldığında önceki satırlar atılır

logStartDelay int : cihaz çevrimiçi olduktan sonra beklenecek gecikme

LogcatAlıcı

public LogcatReceiver (ITestDevice device, 
        long maxFileSize, 
        int logStartDelay)

Varsayılan logcat 'iş parçacığı' biçimine sahip bir örnek oluşturur

Parametreler
device ITestDevice : logcat'in başlatılacağı cihaz

maxFileSize long : maksimum dosya boyutu, boyuta ulaşıldığında önceki satırlar atılır

logStartDelay int : cihaz çevrimiçi olduktan sonra beklenecek gecikme

Genel yöntemler

temizlemek

public void clear ()

getDefaultLogcatCmd

public static String getDefaultLogcatCmd (ITestDevice device)

Varsayılan logcat komutunu alın, yalnızca API düzeyi > 24 ise uid biçimini ekleyin.

Parametreler
device ITestDevice

İadeler
String

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
        int offset)

Bir uzaklık verilen geçerli logcat arabelleğini döndürür.

Parametreler
maxBytes int : Döndürülen arabelleğin maksimum boyutu

offset int : Tam arabelleğin ofseti.

İadeler
InputStreamSource Ofsetten başlayan logcat arabelleği.

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

Parametreler
maxBytes int

İadeler
InputStreamSource

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData ()

İadeler
InputStreamSource

başlangıç

public void start ()

durmak

public void stop ()