HttpUzaktanDosya Çözümleyici

public class HttpRemoteFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver


Uzak dosyanın http üzerinden indirilmesine izin veren IRemoteFileResolver uygulaması

Özet

Alanlar

public static final String PROTOCOL_HTTP

Kamu inşaatçıları

HttpRemoteFileResolver ()

Genel yöntemler

String getSupportedProtocol ()

İndirmek için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzaktaki dosyayı geleceğe dönük bir arayüzde çözün

Korumalı yöntemler

IHttpHelper getDownloader ()

Alanlar

PROTOCOL_HTTP

public static final String PROTOCOL_HTTP

Kamu inşaatçıları

HttpUzaktanDosya Çözümleyici

public HttpRemoteFileResolver ()

Genel yöntemler

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

İndirmek için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

İadeler
String

çözmekUzakDosya

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzaktaki dosyayı geleceğe dönük bir arayüzde çözün

parametreler
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs , uzaktan kumandanın indirileceğini ve nasıl yapılacağını açıklar.

İadeler
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Çözümlenmiş yerel dosya temsili.

atar
BuildRetrievalError

Korumalı yöntemler

getDownloader

protected IHttpHelper getDownloader ()

İadeler
IHttpHelper