IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Çözümlenen dosya ve bazı meta veriler hakkında sınıf tutma bilgileri.

Özet

kamu inşaatçılar

ResolvedFile (File resolvedFile)

Genel yöntemler

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Çağrının sonunda çözümlenen dosyanın silinip silinmeyeceği.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

kamu inşaatçılar

Çözülmüş Dosya

public ResolvedFile (File resolvedFile)

parametreler
resolvedFile File

Genel yöntemler

Temizlemek

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Çağrının sonunda çözümlenen dosyanın silinip silinmeyeceği. Silinmemesi gereken bir dosya için false olarak ayarlayın. Örneğin: sahibi olduğunuz yerel bir dosya.

parametreler
cleanUp boolean

İadeler
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

GetResolvedDosya

public File getResolvedFile ()

İadeler
File

gerekenTemizlik

public boolean shouldCleanUp ()

İadeler
boolean