ConsoleReaderOutputStream

public class ConsoleReaderOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConsoleReaderOutputStream


OutputStream الذي يمكن استخدامه لجعل System.out.print() يعمل بشكل جيد مع LineReader غير المكتمل الخاص بالمستخدم.

في اختبارات الأداء التافهة، لم يكن لهذه الفئة تأثير أداء قابل للقياس.

ملخص

المقاولين العامة

ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

الأساليب العامة

LineReader getConsoleReader ()

احصل على مثيل LineReader الذي نستخدمه داخليًا

void write (byte[] b, int off, int len)

void write (int b)

المقاولين العامة

ConsoleReaderOutputStream

public ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

حدود
reader LineReader

الأساليب العامة

getConsoleReader

public LineReader getConsoleReader ()

احصل على مثيل LineReader الذي نستخدمه داخليًا

عائدات
LineReader

يكتب

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

حدود
b byte

off int

len int

يكتب

public void write (int b)

حدود
b int