IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


Bir yapıyı almak için ITestDevice gelen bilgileri kullanan bir IBuildProvider .

Bu arayüzün tipik kullanım durumu, cihaz türüne bağlı olarak farklı türdeki yapıları getiren bir yapı sağlayıcısıdır. BuildProvider'da bir cihazın durumunu değiştiren eylemlerin gerçekleştirilmesi önerilmez.

Bu arayüzün uygulanması, TF çerçevesinin IBuildProvider#getBuild() yerine getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) yöntemini çağırmasına neden olacaktır.

Özet

Genel yöntemler

abstract IBuildInfo getBuild ( ITestDevice device)

Test altındaki derleme için verileri alın

Genel yöntemler

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Test altındaki derleme için verileri alın

Parametreler
device ITestDevice : test için ayrılan ITestDevice

İadeler
IBuildInfo test altındaki derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı mevcut değilse null

Atar
BuildRetrievalError beklenmeyen bir hata nedeniyle yapı bilgisi alınamadıysa
DeviceNotAvailableException cihaz test için kullanılamaz duruma gelirse