Yapı Bilgisi Anahtarı

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Bilgi sorguları oluşturmakla ilgili sınıf tutma numaralandırması.

Özet

alanlar

public static final SHARED_KEY

IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla bir kaynak oluşturma bilgisinden tüm derleme bilgilerine paylaşılması gereken dosyalar anahtarı.

kamu inşaatçılar

BuildInfoKey ()

alanlar

PAYLAŞILAN ANAHTAR

public static final  SHARED_KEY

IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla bir kaynak oluşturma bilgisinden tüm derleme bilgilerine paylaşılması gereken dosyalar anahtarı.

kamu inşaatçılar

Yapı Bilgisi Anahtarı

public BuildInfoKey ()