BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Derleme bilgisi sorgularıyla ilgili sınıf tutma numaralandırması.

Özet

Alanlar

public static final SHARED_KEY

Bir kaynak derleme bilgisinden IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla tüm derleme bilgilerine paylaşılması gereken dosya anahtarı.

Kamu inşaatçıları

BuildInfoKey ()

Alanlar

PAYLAŞILAN ANAHTAR

public static final  SHARED_KEY

Bir kaynak derleme bilgisinden IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla tüm derleme bilgilerine paylaşılması gereken dosya anahtarı.

Kamu inşaatçıları

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()

,

BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Derleme bilgisi sorgularıyla ilgili sınıf tutma numaralandırması.

Özet

Alanlar

public static final SHARED_KEY

Bir kaynak derleme bilgisinden IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla tüm derleme bilgilerine paylaşılması gereken dosya anahtarı.

Kamu inşaatçıları

BuildInfoKey ()

Alanlar

PAYLAŞILAN ANAHTAR

public static final  SHARED_KEY

Bir kaynak derleme bilgisinden IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla tüm derleme bilgilerine paylaşılması gereken dosya anahtarı.

Kamu inşaatçıları

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()