RootcanalUtils

public class RootcanalUtils
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.RootcanalUtils


Sanal bir bluetooth HAL kuran ve bittiğinde cihazı yeniden başlatan TestWatcher.

Özet

İç içe sınıflar

class RootcanalUtils.HciDevice

HCI komutları tarafından kontrol edilebilen sanal bir HCI cihazını kapsülleyen sınıf.

class RootcanalUtils.RootcanalController

kamu inşaatçılar

RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Genel yöntemler

RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Mevcut cihazdaki mevcut HAL'ı RootCanal HAL ile değiştirin.

void finished (Description d)

kamu inşaatçılar

RootcanalUtils

public RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

parametreler
test BaseHostJUnit4Test

Genel yöntemler

kök kanalını etkinleştir

public RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Mevcut cihazdaki mevcut HAL'ı RootCanal HAL ile değiştirin.

İadeler
RootcanalUtils.RootcanalController bir RootcanalController örneği

Atar
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

bitmiş

public void finished (Description d)

parametreler
d Description