RootcanalUtils.HciDevice

public static class RootcanalUtils.HciDevice
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.HciDevice


HCI komutları tarafından kontrol edilebilen sanal bir HCI cihazını kapsülleyen sınıf.

Özet

Genel yöntemler

void close ()
byte[] readHciPacket ()

Cihazdan bir HCI paketi okuyun, veri mevcut olana kadar bloke edin.

void sendHciCmd (int ogf, int ocf, byte[] params)

Cihaza bir HCI komut paketi göndermek için sendHciPacket etrafındaki kullanışlı sarmalayıcı.

void sendHciPacket (byte[] packet)

Cihaza ham HCI paketi gönderin.

Genel yöntemler

kapat

public void close ()

Atar
IOException

readHciPacket

public byte[] readHciPacket ()

Cihazdan bir HCI paketi okuyun, veri mevcut olana kadar bloke edin.

İadeler
byte[]

Atar
IOException

gönderHciCmd

public void sendHciCmd (int ogf, 
        int ocf, 
        byte[] params)

Cihaza bir HCI komut paketi göndermek için sendHciPacket etrafındaki kullanışlı sarmalayıcı.

parametreler
ogf int : İşlem kodu grubu alanı

ocf int : İşlem kodu komut alanı

params byte : komut parametrelerinin geri kalanı

Atar
IOException

gönderHciPacket

public void sendHciPacket (byte[] packet)

Cihaza ham HCI paketi gönderin.

parametreler
packet byte : cihaza gönderilecek ham paket verisi

Atar
IOException