Kök KanalıUtils

public class RootcanalUtils
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.RootcanalUtils


Sanal bir Bluetooth HAL kuran ve işlem tamamlandıktan sonra cihazı yeniden başlatan TestWatcher.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class RootcanalUtils.HciDevice

HCI komutlarıyla kontrol edilebilen sanal bir HCI cihazını kapsayan sınıf.

class RootcanalUtils.RootcanalController

Kamu inşaatçıları

RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Genel yöntemler

RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Mevcut cihazdaki mevcut HAL'ı RootCanal HAL ile değiştirin.

void finished (Description d)

Kamu inşaatçıları

Kök KanalıUtils

public RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Parametreler
test BaseHostJUnit4Test

Genel yöntemler

etkinleştirKökkanal

public RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Mevcut cihazdaki mevcut HAL'ı RootCanal HAL ile değiştirin.

İadeler
RootcanalUtils.RootcanalController RootcanalController'ın bir örneği

Atar
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

bitti

public void finished (Description d)

Parametreler
d Description