NativePoc

public abstract class NativePoc
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePoc


Çıkış koşullarını belirten yerel bir PoC kurun ve çalıştırın

Özet

İç içe sınıflar

interface NativePoc.AfterFunction

PoC yürütmeyi bitirdikten sonra, ancak onaylama ve temizlemeden önce çalışacak Lambda yapısı.

class NativePoc.Builder

sabitler

int BUF_SIZE

long DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

String RESOURCE_ROOT

String TMP_PATH

Genel yöntemler

static NativePoc.Builder builder ()
void run (BaseHostJUnit4Test test)

PoC'yi verilen parametreler ve iddialarla yürütün.

sabitler

BUF_SIZE

static final int BUF_SIZE

Sabit Değer: 65536 (0x00010000)

DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

static final long DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

Sabit Değer: 60 (0x000000000000003c)

KAYNAK_KÖK

static final String RESOURCE_ROOT

Sabit değer: "/"

TMP_PATH

static final String TMP_PATH

Sabit Değer: "/data/local/tmp/"

Genel yöntemler

inşaatçı

public static NativePoc.Builder builder ()

İadeler
NativePoc.Builder

koşmak

public void run (BaseHostJUnit4Test test)

PoC'yi verilen parametreler ve iddialarla yürütün.

parametreler
test BaseHostJUnit4Test : bunun çalıştığı BaseHostJUnit4Test örneği. Bir STS testinden çağrılırsa genellikle "this" ile çağrılır.

Atar
Exception