NativePoc.Builder

public static abstract class NativePoc.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePoc.Builder


Özet

Kamu inşaatçıları

Builder ()

Genel yöntemler

abstract NativePoc.Builder after ( NativePoc.AfterFunction value)

PoC'nin yürütülmesi tamamlandıktan sonra ancak onaylama veya temizleme işlemlerinden önce çalıştırılacak işlev.

abstract NativePoc.Builder args (List<String> value)

Yürütülebilir PoC'ye aktarılacak bağımsız değişkenlerin listesi

abstract NativePoc.Builder args (String... value)

Yürütülebilir PoC'ye aktarılacak bağımsız değişkenlerin listesi

abstract NativePoc.Builder asserter ( NativePocAsserter value)

PoC yürütme sonuçlarını veya yan etkisini kontrol etmek için bir NativePocAsserter

abstract NativePoc.Builder assumePocExitSuccess (boolean value)

PoC 0 döndürmediğinde varsayım hatasının oluşturulup oluşturulmayacağı.

NativePoc build ()

Değişmez bir NativePoc nesnesi oluşturun

abstract NativePoc.Builder envVars (Map<String, String> value)

PoC'yi çalıştırmadan önce ayarlanacak ortam değişkenlerinin haritası

NativePoc.Builder only32 ()

PoC yürütülebilir dosyasının 32 bit sürümünü kullanmaya zorla

NativePoc.Builder only64 ()

PoC yürütülebilir dosyasının 64 bit sürümünü kullanmaya zorla

abstract NativePoc.Builder pocName (String value)

Yüklenecek ve çalıştırılacak yürütülebilir dosyanın adı.

abstract NativePoc.Builder resourcePushLocation (String value)

Çıkarılan Java kaynaklarının nereye yükleneceği.

abstract NativePoc.Builder resources (String... value)

Çıkarılacak ve cihaza yüklenecek java kaynaklarının listesi

abstract NativePoc.Builder resources (List<String> value)

Çıkarılacak ve cihaza yüklenecek java kaynaklarının listesi

NativePoc.Builder timeoutSeconds (long value, String reason)

PoC'nin sonlandırılmadan önce ne kadar süreyle çalıştırılmasına izin verilir?

abstract NativePoc.Builder useDefaultLdLibraryPath (boolean value)

LD_LIBRARY_PATH'e /system/lib64 ve /system/lib'in dahil edilip edilmeyeceği

Kamu inşaatçıları

inşaatçı

public Builder ()

Genel yöntemler

sonrasında

public abstract NativePoc.Builder after (NativePoc.AfterFunction value)

PoC'nin yürütülmesi tamamlandıktan sonra ancak onaylama veya temizleme işlemlerinden önce çalıştırılacak işlev.

Bu genellikle PoC işleminin kendisi bittikten sonra meydana gelebilecek PoC'nin yan etkilerini beklemek için kullanılır; örneğin dosyaya bir kilitlenme dökümünün yazılmasını veya bir hizmetin çökmesini beklemek.

Parametreler
value NativePoc.AfterFunction

İadeler
NativePoc.Builder

argümanlar

public abstract NativePoc.Builder args (List<String> value)

Yürütülebilir PoC'ye aktarılacak bağımsız değişkenlerin listesi

Parametreler
value List

İadeler
NativePoc.Builder

argümanlar

public abstract NativePoc.Builder args (String... value)

Yürütülebilir PoC'ye aktarılacak bağımsız değişkenlerin listesi

Parametreler
value String

İadeler
NativePoc.Builder

iddiacı

public abstract NativePoc.Builder asserter (NativePocAsserter value)

PoC yürütme sonuçlarını veya yan etkisini kontrol etmek için bir NativePocAsserter

Parametreler
value NativePocAsserter

İadeler
NativePoc.Builder

varsaymakPocExitSuccess

public abstract NativePoc.Builder assumePocExitSuccess (boolean value)

PoC 0 döndürmediğinde varsayım hatası oluşturulup oluşturulmayacağı. Varsayılanlar doğru

Parametreler
value boolean

İadeler
NativePoc.Builder

inşa etmek

public NativePoc build ()

Değişmez bir NativePoc nesnesi oluşturun

İadeler
NativePoc

envVar'lar

public abstract NativePoc.Builder envVars (Map<String, String> value)

PoC'yi çalıştırmadan önce ayarlanacak ortam değişkenlerinin haritası

Parametreler
value Map

İadeler
NativePoc.Builder

sadece32

public NativePoc.Builder only32 ()

PoC yürütülebilir dosyasının 32 bit sürümünü kullanmaya zorla

İadeler
NativePoc.Builder

sadece64

public NativePoc.Builder only64 ()

PoC yürütülebilir dosyasının 64 bit sürümünü kullanmaya zorla

İadeler
NativePoc.Builder

pocAdı

public abstract NativePoc.Builder pocName (String value)

Yüklenecek ve çalıştırılacak yürütülebilir dosyanın adı. "_sts?" eklemeyin sonek.

Parametreler
value String

İadeler
NativePoc.Builder

kaynakPushLocation

public abstract NativePoc.Builder resourcePushLocation (String value)

Çıkarılan Java kaynaklarının nereye yükleneceği. Varsayılanlar PoC'nin yüklendiği yerdir

Parametreler
value String

İadeler
NativePoc.Builder

kaynaklar

public abstract NativePoc.Builder resources (String... value)

Çıkarılacak ve cihaza yüklenecek java kaynaklarının listesi

Parametreler
value String

İadeler
NativePoc.Builder

kaynaklar

public abstract NativePoc.Builder resources (List<String> value)

Çıkarılacak ve cihaza yüklenecek java kaynaklarının listesi

Parametreler
value List

İadeler
NativePoc.Builder

zaman aşımıSaniye

public NativePoc.Builder timeoutSeconds (long value, 
                String reason)

PoC'nin sonlandırılmadan önce ne kadar süreyle çalıştırılmasına izin verilir?

Parametreler
value long : yerel PoC'nin sonlandırılmadan önce çalıştırılmasına kaç saniye izin verilir

reason String : Varsayılan NativePoc.DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS yerine neden farklı bir zaman aşımı miktarının gerekli olduğunu açıklayın. Genellikle yarış koşullarından yararlanmaya çalışan PoC'ler için kullanılır.

İadeler
NativePoc.Builder bu Oluşturucu örneği

UseDefaultLdLibraryPath

public abstract NativePoc.Builder useDefaultLdLibraryPath (boolean value)

LD_LIBRARY_PATH'e /system/lib64 ve /system/lib'in dahil edilip edilmeyeceği

Parametreler
value boolean

İadeler
NativePoc.Builder